Předmluva

Předmluva

Soubor rozhovorů s jednotlivci a zástupci více či méně formálních skupin, kteří působí v oblasti kultury v menších městech a na venkově, vznikl v rámci projektu Kartografie (Eko)systémů s podtitulem RurArtMap a Mapa Perpedian / Black Edition, který probíhal v letech 2021―2022. Projekt iniciovala Nadace Agosto Foundation v grantovém programu Perpedes, který v letech 2017―2020 mapoval a podpořil přes pět desítek projektů menších kulturních iniciativ v regionech. S některými z nich nadace připravila původní profily, pohledy a reportáže v Mapě Perpedian. Pro projekt Kartografie (Eko)systémů přizvala ke spolupráci tvůrce mapy periferních a rurálních kulturních aktivit RurArtMap, která vznikla v roce 2012. Cílem bylo zmapovat a prozkoumat činnost nestátních a občanských kulturních a uměleckých aktivit s přesahem do mimouměleckých oblastí, především environmentální a sociální. Dále jsme zkoumali vztah mezi danou lokalitou a geografickými, sociálními a environmentálními podmínkami a kulturními aktivitami zde probíhajícími. V každém kraji mimo Prahu jsme vybrali pět iniciativ, s jejichž zástupci spolupracující kurátoři a manažeři se zkušenostmi v kultuře pořídili rozhovory v období od jara do zimy roku 2021. Pro knihu jsme vybrali třicet osm z nich. Některými rozhovory výrazně probleskují i osobnosti tazatelů. Soubor doplňuje rozhovor s Eivindem Slettemeåsem, zástupcem partnera z Harpefoss Hotell Kunstarena v Sør-Fronu v Norsku.

Vybrali jsme aktivity, které zasahují kromě té umělecké i do dalších oblastí, nejčastěji se jedná o kultivaci veřejného prostranství, využití opuštěných budov, edukačních aktivit a práci s místní historií. Kromě umění zapojují řemesla, pořádají komunitní akce s ekologickým obsahem, konfrontují akademické znalosti s neakademickými, vnášejí umění do neuměleckých kontextů venkovských usedlostí, industriálních objektů, přírodního prostředí. Většina programů kombinuje různé umělecké formáty. Zastoupeni jsou jednotlivci, spolky, ústavy, fond, společnost s ručením omezeným, i jedna městská příspěvková organizace.

Na úvod jsme zařadili poněkud se vymykající rozhovor vzniklý za chůze, který spojuje mapování terénu s představováním vlastních aktivit organizace, konkrétně spolku KUŠ pro multikulturní a environmentální výchovu, a v němž si povídali nadšení chodci, umělci a pedagogové se vztahem k Vysočině: Matěj Kolář a Petr Kovář. Naopak poslední rozhovor je bilanční, mapuje pětadvacet let fungování kolektivu Bludný kámen, má tedy také trochu jiný charakter a vznikl o něco dříve pro Mapu Perpedian v roce 2020. Z rozhovorů vyplynula řada charakteristik, které dané aktivity navzdory všem odlišnostem spojují.

Jistě nejsme první, kdo se zaměřuje na kulturu v regionech. Systematickému mapování komunit, tvůrců a umělců v regionech se dlouhodobě věnují kupříkladu Nová síť, Nadace Via, Nadace rozvoje občanské společnosti, Národní informační centrum pro kulturu, Český rozhlas a Česká televize a řada výzkumníků z různých disciplín. Mimo cílená zjištění mapování―se zaměřením zejména na způsob práce s místním publikem, mimoumělecké přesahy, spolupráci v rámci regionů i nadregionálních sítí, zásadní problémy daného regionu, formy podpory či otázky dlouhodobé udržitelnosti―se nám s odstupem času zdá, že specifickým přínosem projektu, který nebyl zamýšlen v době jeho koncepce, je momentální časová sonda do stavu iniciativ, tedy obraz kulturní krajiny napříč celou zemí v době pandemie.

Publikace je ke stažení na webové stránce projektu blackedition.cz, kde jsou rovněž dostupné rozšířené profily většiny iniciativ v česko-anglické mutaci spolu s rozhovory, které jsme sem s ohledem na omezený rozsah tištěného souboru nezařadili. Webová stránka obsahuje i původní odborné tematické příspěvky z různých oblastí přírodních věd, architektury, sociologie, literatury, umění a dalších oborů.

Tým Kartografie (Eko)systémů
RurArtMap a Mapa Perpedian / Black Edition