Iniciativy

Barbora Lungová

Barbora Lungová – Boršovské louky - ČSOP Kyjov

Barbora Lungová je umělkyně, představující spíše tradičněji orientovanou malířskou tvorbu s feministickými a environmentálními akcenty.

Galerie města Blanska

Galerie města Blanska

Galerie města Blanska vznikla na starších základech v 90. letech minulého století, její činnost však upoutala širší pozornost až v prvním desetiletí nového věku.

Galerie a Prostor (GaP) – spolek Umění do Znojma

GaP / Galerie a Prostor – spolek Umění do Znojma

Spolek Umění do Znojma vznikl v roce 2012 a jak napovídá název, jeho cílem je přinášet současné umění do jihomoravského města.

Prostor, spolek Unijazz - Boskovice

Prostor, Boskovice―Unijazz

Pobočný spolek Unijazzu v Boskovicích vznikl v roce 2019 a současně s ním i kulturní a komunitní centrum Prostor v budově Panského dvora.

Tomáš Šenkýřík – zvuková mapa Jižní Moravy

Tomáš Šenkyřík vyšel z oblasti hudby, dnes se však často pohybuje na mezioborových rozhraních.

Témata

Kontexty