Ondřej Navrátil (*1980) vystudoval výtvarné učitelství a dějiny umění na MU v Brně a absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT tamtéž. V současné době působí na katedře výtvarné výchovy PdF MU, kde vyučuje dějiny umění a vede semináře věnované současnému uměleckému dění. S přáteli založil roku 2011 nezávislou brněnskou galerii OFF/FORMAT a dodnes je jejím kurátorem. Odborně se zaměřuje na oblast setkávání umění s environmentální problematikou a diskurzem, které věnoval také knihu Zelené ostrovy: České umění ve věku environmentalismu 1960–2000 (Brno: Masarykova univerzita 2017). Podílel se na komiksových publikacích popularizujících dějiny umění To bych zvládl taky (Brno: Masarykova univerzita 2016) a To je starý (Brno: OFF/FORMAT 2019). Příležitostně publikuje v Artalku, Kulturních novinách aj. a vystavuje v regionálních galeriích.