Fórum

Dovolujeme si Vás pozvat na fórum

zástupců uměleckých a kulturních iniciativ a zájemců o témata související s aktuálním stavem kultury v regionech

Kartografie (Eko)systémů I Black Edition
10. - 12. června 2022

Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Páteční večer, připravovaný ve spolupráci tvůrců podcastové série webové platformy Artalk Továrna na kulturu a zástupců spolku Veřejný sál Hraničář, zajišťujících novou síť tvůrčích center v Ústeckém kraji, je věnován problematice kulturních a kreativních odvětví s užším pohledem na utvářející se kulturní síť v Ústeckém kraji a Národní plán obnovy. V sobotu představíme mapovací projekt Nadace Agosto Foundation Kartografie (Eko)systémů: RurArtMap a Mapa Perpedian I Black Edition, ve kterém jsme v roce 2021 hovořili s více než šesti desítkami zástupců menších kulturních a uměleckých iniciativ (s jednotlivci, formálními a neformálními spolky či volnými uskupeními), které se aktivně zapojují do ekologické a sociální problematiky ve svých regionech (vyjma hl. města Prahy). Hledali jsme souvislosti umění, kultury, vědy a občanských kulturních a uměleckých komunit v rurálních a periferních oblastech.

Některé z rozhovorů si můžete přečíst v souboru Black Edition, ke stážení v pdf nebo epub.

Pátek 10. června 2022

18h

Bez kultury nejsou koláče: Budoucnost práce v kultuře a její udržitelnost

★ veřejnou diskusi moderuje Anna Remešová (Artalk.cz)

Nová státní kulturní politika na roky 2021 až 2025 načrtává konkrétní problémy, kterými kulturní scény v Česku trpí, ale také nabízí možné budoucí směry, jimiž se státní podpora v budoucnosti může vydat. Patří mezi ně přehlednější struktura kulturně-kreativních průmyslů, návrh na status umělce nebo nutná transformace ministerstva kultury. Společně s tím nás čekají velké investice do kulturní infrastruktury v postuhelných regionech a do sítí kreativních center, tak jak to mimo jiné nastínil i Národní plán obnovy zaměřený do značné míry na digitalizaci a udržitelnost.

V panelové diskuzi, kde vystoupí odborníci a odbornice z praxe v kultuře, se budeme ptát na nelehkou otázku, a to: jakým způsobem se bude do budoucna proměňovat kultura a práce v kultuře? Bude nás zajímat, jaká je současná realita, která často přináší vysokou prekarizaci, nízké finanční ohodnocení a sociální nejistoty, a zda existují možné alternativy ve státní podpoře kultury, které by nabízely konkrétní řešení. Je současná situace udržitelná a životaschopná i v kontextu aktuální ekologické a společenské krize?

Řeč bude o připravovaném statusu umělce a umělkyně, o udržitelných modelech podpory kultury, o pracovních podmínkách v kultuře a o sociálním rozvrstvení lidí, kteří se v regionech kulturou zabývají nebo ji navštěvují. Zohledňuje státní kulturní politika specifické problémy kulturních pracovníků a pracovnic v regionech a jak do tohoto křehkého systému zasáhne koncepce kreativních průmyslů?

Hosté a hostky: Johana Lomová (Spolek Skutek), Ivo Bystřičan (sociolog a dokumentarista), Jakub Bakule (MKČR) a Tereza Dvořáková (Kreativní.uk)

21h

phonon~ / Karina Sletten

★ večer audiovizuálních performancí

phonon~ je kolektiv audiovizuálních umělců z Ústí nad Labem, zaměřený na experimentální elektronickou hudbu, sound art a současnou elektroakustickou hudbu.

Každý člen uskupení je aktivním zvukovým nebo vizuálním praktikem a zvukovým kurátorem na phonon~ akcích, přičemž implementuje kvadrofonní zvukový formát jako základ pro živý prostorový zvuk.

Polina Khatsenka: Eavesdropping Danube / audio performance
Eavesdropping Danube je autorskou aktualizací práce Anney Lockwood věnované Dunaji. Cílem projektu je znovu promyslet možnosti a najít nové formy vzdáleného spojení. Dílo se zaměří na aspekty spolupráce na dálku v oblasti živého vysílání zvuku. Prostřednictvím otevřené výzvy jsou jednotlivci vyzváni ke zřízení zvukového bodu pro vysílání na břehu Dunaje. Připojí se tím ke kolektivnímu proudu tvořícího vícerozměrnou zkušenost hyperobjektu řeky. Účastníci jsou vyzváni držet se čistého zvukového signálu a vynechat další zpracování. Výsledek se kloní k mnohostrannému pohlcujícímu poslechu spolu s vytvořením sdíleného zvukového prostoru díky přeshraniční spolupráci všech aktivně zapojených účastníků.

Petr Hanžl, Jan Krombholz: Haldy / A/V performance
Audiovizuální performance Haldy Petra Hanžla a Jana Krombholze reflektuje prostředí severních Čech, kde autoři v současnosti žijí a tvoří. Krušnohoří je poznamenáno těžbou nerostného bohatství, která utvářela jeho kulturní a environmentální rozvoj i úpadek. Od středověké těžby cínu a rozvoje osídlení, přes masivní těžbu uhlí v minulém století spojenou s devastací krajiny a zánikem obcí i měst až po případné budoucí využití zásob lithia. Ve své audiovizuální performanci autoři pracují s terénními nahrávkami a videy pořízenými v okolí Cínovce a Duchcova a zejména fenoménem hald. Haldy jsou zde reflektovány jako materiál koncentrovaný do jednoho konkrétního místa, kde je mísen a přeskupován a stává se novým “místem paměti” - středobodem, ve kterém neplatí přirozené uspořádání času a prostoru v rámci sedimentace v průběhu geologických věků, ale uspořádání nové, vzniklé lidskou žízní po přírodních zdrojích.

Martin Marek, Iva Polanecká: Lidský rozměr / A/V performance
Živá audiovizuální performance je oslavou života a jeho bohatosti. Rozeznívá naše vlastní zvukové vzpomínky, které vykreslují souvislosti plynutí času a rozmanitosti živých forem. Život plodí pohyb a pohyb plodí zvuk. Co vypráví zvuk o životě, z něhož pochází? Jaký život je zdrojem zvuku? Lidský rozměr oproti planetě Zemi je bezvýznamný, přesto je člověk neodmyslitelnou součástí celku. Jakou roli ale hraje ve složitém ekosystému? Nádech a výdech. Příliv a odliv. Dýcháme inspirováni ekosystémem.

Hostka:

Karina Sletten (NO): FEAR LUST PLEASURE PAIN / koncertní monolog
Karina Sletten (nar. 1993 v Norsku) je multidisciplinární umělkyně, která pracuje se zvukem, videem, performancí a vztahovou estetikou. Absolvovala Národní akademii výtvarných umění v Oslu. Její projekty zkoumají architektonická místa, kde se střetávají lidé, příroda a lidské artefakty. Pro své performance a průzkum často volí opuštěná místa a objekty. Během tvůrčího pobytu v Harpefoss Hotell Kunstarena pracovala na antologii textů, které označuje jako tzv. „Ruin Constructions“ – jedná se o jakési ekologické a technologické “vykopávky" současných témat, například ničení norského deštného pralesa, či rozrůstající se nepřátelskou architekturu větších měst. Sletten také získala tvůrčí pobyt v Norském centru pro technologie v hudbě a umění (Notam) v Oslu, kde momentálně pracuje na svém videu „Trygghet i Offentlig Rom“ (Bezpečnost ve veřejném prostoru), které nabídne kritický pohled na vytváření a užívání pojmu bezpečí ve veřejné debatě a praxi.

"Poslední dobou se zajímám hlavně o různá pojetí bezpečí ve veřejném prostoru. V mém koncertním monologu FEAR LUST PLEASURE PAIN sampluji nahrávky z městského prostředí, a odkazuji mimo jiné k pojetí prostoru a touhy v dílech jiných. Studuji manifesty avantgardy, které se promítají do přetvářejících se představ během koncertního monologu. Ten je částečně improvizovaný a záměrně ponechává prostor pro zapojení publika při vytváření příběhů během vystoupení." Karina Sletten

Sobota 11. června 2022

10h

Kartografie (Eko)systémů: RurArtMap a Mapa Perpedian I Black Edition

★ moderuje Vít Bohal (Nadace Agosto Foundation, diffractionscollective.org).

Přivítání účastníků a představení mapovacího projektu Nadace Agosto Foundation, spoluorganizátora a hostitele fóra - spolku Veřejný sál Hraničář, a jejich partnerů: Harpefoss Hotell Kunstarena, RurArtMap, Kreatives Sachsen, artalk.

 • Dana Recmanová, Nadace Agosto Foundation, představení projektu Kartografie (Eko)systémů I Black Edition

 • Lloyd Dunn, Nadace Agosto Foundation a nula.cc, představení projektového webu: blackedition.cz

 • Ewa Jacobsson, umělkyně a hostující kurátorka partnerské organizace projektu Harpefoss Hotell Kunstarena
  Keynote Ewy Jacobssona, (pouze angllicky).

 • Aleš Loziak, umělec a ředitel Veřejného sálu Hraničář, představení hostitelské organizace fóra a reflexe konferencí Potenciál tvůrčích odvětví při rozvoji obcí a kraje /KKO/ a Trans Europe Halles

 • Claudia Muntschick, představení některých iniciativ v Kreatives Sachsen - saské síťi kreativních center

11h

Národní plán obnovy

★ Pavel Zingl (MKČR)

Představení plánovaných výzev oddělení umění a knihoven Ministerstva kultury v Národním plánu obnovy. Jaké výzvy se plánují? Počítá se (a jak) s regiony?

Okruhy: lidský kapitál, technologie, infrastruktura

 • zlepšování podmínek pro umělce, kulturní a kreativní pracovníky
 • rozvoj regionálních a kulturních center
 • podpora vzniku regionálních strategií a další

12-13h30 Přestávka na oběd

Pro účastníky je zajištěn oběd v restauraci Benada v hotelu Clarion naproti Hraničáře.

13h30

Spolupráce s místními samosprávami

★ moderuje Martina Johnová (Veřejný sál Hraničář)

V projektu Kartografie (Eko)systémů jsme hledali otázky na fungování nestátních uměleckých a kulturních iniciativ v místě jejich působení. Mluvili jsme s mnoha iniciativami a zaznamenávali zkušenosti a podněty k systémovým změnám, podpoře a sdílení zkušeností. Z dotazování vyplynulo mnoho okruhů, z nichž každý sám o sobě by si zasloužil samostatnou konferenci. Vybrali jsme dva, které se v rozhovorech opakovaly nejčastěji: spolupráce s místními samosprávami a spolupráce s místními komunitami. V obou oblastech nás zajímá i téma udržitelnosti organizací. Rámec fóra a složitost tématu dovoluje spíše pojmenování situace než její řešení. Pro vstup do problematiky uvedeme konkrétní případy zúčastněných zástupců iniciativ za účasti týmu Kartografie (Eko)sysémů I Black Edition: Lenka Dolanová, Michal Kindernay, Dana Recmanová, Dagmar Šubrtová

Okruhy

 • spolupráce s místními samosprávami, městem, obcí
 • uznání kultury jako veřejné služby, podpora neziskovek ze strany obce, kraje
 • zřizované organizace vs. občanské neziskovky jako boj tradice a alternativy?
 • politická angažovanost lidí z neziskovek – proč (ne)vstupovat do místní politiky
 • aspekty udržitelnosti v kontextu spolupráce s místními samosprávam
 • otázky dlouhodobého fungování kulturních iniciativ, jakým způsobem motivovat spolupracovníky, získávat další
 • environmentální zodpovědnost v kultuře
 • profesionalizace vs. záměrný nerůst, též s ohledem na koronavirové období)

Hosté: Adriana Světlíková (Nová Síť), Tomáš Votoček (Offcity), Magdaléna Petráková (Luhovaný Vincent a Nadační fond Pramen Luhačovice), Petr Globočník (My Litvínov), Roman Černík (Moving Station)

15h30–16h Přestávka

16h

Práce s místníma komunitami

★ moderuje Marika Volfová

Debata s iniciativami, pro jejichž činnost je stěžejní propojenost s místním aktérstvem. Budeme se ptát, jakým způsobem funguje spolupráce s místními komunitami, nebo jaké třecí plochy se objevují a jak se s nimi vyrovnávat, nebo jak jim předcházet. Zajímá nás, do jaké míry se daří práci kulturních iniciativ integrovat do místních vztahů a vazeb, kde vzniká symbióza a kde jsou potřeba spíše kompromisy. Téma diskuze bude i udržitelnost, jak na úrovni lidských kapacit, tak na úrovni environmentální.

Okruhy

 • fungování v místních komunitách – přijetí aktivní role kulturní neziskovky v komunitě, přínos organizace při řešení společensko-ekologických otázek daného místa
 • náročnost programu vs. přístupnost pro místní obyvatele a komunity
 • jak si vychovat své publikum
 • specifičnost kulturní práce v odloučených regionech (těžká dostupnost, malý zájem o aktuální umělecké formy, vykořeněnost...)
 • aspekty udržitelnosti v kontextu spolupráce s místními komunitami
 • šetrný způsob fungování organizací, zaměřená na práci malých neziskových organizací v kultuře, jak se posouvat dál v tomto ohledu (každodenní udržitelné fungování, cestování, zacházení s energiemi, recyklace a podobně)
 • jak udržet organizaci v „ideální“ velikosti, jak sladit práci v neziskovce (dobrovolnost) s pracovními povinnostmi

Hosté: Edith Jeřábková a Zuzana Blochová (LES), Jana Nuslauerová (Obnaženi), Tera Dvořáková (Vzbuďme Vary), Ondřej Navrátil (Off Format)

18h–20h Přestávka

Individuální plán

20h

Naši Němci

Komentovaná prohlídka nové stálé expozice v Muzeu města Ústí nad Labem s historikem Martinem Krskem

(Sraz v 19h50 v Muzeu města Ústí nad Labem. Vstupné: 100 Kč)

Neděle 12. června 2022

Procházka pod Bukovou horou s Petrem Karlíčkem

10h10 sraz u Veřejného sálu Hraničář a následně odjezd 10h19 linkovým autobusem ze zastávky Hraničář do Zubrnic

Vychází se od Muzea v přírodě v Zubrnicích trasou přes Vitín, Bukovou Horu, bývalé obce Velké Stínky a Stará Homole do zastávky autobusu ve Velkém Březně.

Trasa

Petr Karlíček je autorem Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou Horou. Je ředitelem Archivu města Ústí nad Labem.

Zaniklými osadami pod Bukovou horou provede turisty nový průvodce

Stezku proklestil archivář s motorovkou, lidé si ji našli. A už má i průvodce


Potvrzení účastníci:

Roman Černík (JOHAN), Jana Nuslauerová (Obnaženi), Mirek Koranda (Ku prospěchu), Tereza Dvořáková (Vzbuďme Vary), Petr Globočnik (My Litvínov), Radek Květoň, Zdeněk Květoň (ASSociace Kubinstadt), Zuzana Stejskalová (Marienbad Film), Pavel Matela (Bohemia Farmstudio), Marek a Anna Matvija (NEIRO Association for Expanding Arts), Pavla Vaňková Černochová a Josef Váňa (Vila Fiala Blatná), Adriana Světlíková, Petr Kiška, Tereza Lacmanová (Nová síť), Tomáš Hrůza (Pilgrim), Jan Bartoš, Olga Svobodová (Via Lucis Branchovium), Kristýna Pozlerová (Chov Barchov), Tomáš Votoček (Offcity), Vojtěch Janoušek a Monika Kotová (uff), Jan Vařeka, Marka Vařeková (Zvěř), Jakub Frank, Aneta Klechová (Bludný kámen, Luhovaný Vincent), Jan Petružela (Fujaré), Jakub Rochovanský (Galerie u Cesty), Magdaléna Petráková, Ondřej Hruška (Luhovaný Vincent, Nadační fond Pramen, spolek Zvěřinec), Romana Veselá (Ateliér Arts Management, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Pavel Kubaník (Kulturák), Anna Kšírová (Rodiče za klima), Barbora Lungová, Veverková Zuzana (ČSOP Kyjov), Andrea Krejčí a Lovicarová Lenka (Umění do Znojma), Písaříková Jana, Jolana Chalupová (Galerie města Blanska), Dagmar Šubrtová (Arteum Kladno, Dům Válovek), Zuzana Blochová, Edith Jeřábková (Les), Dana Recmanová (Nadace Agosto Foundation), Vít Bohal, Michaela Černá (Agosto Foundation), Lenka Dolanová, Michal Kindernay (RurArtMap, projekt Kartografie), Ewa Jacobsson, Karina Sletten (Harpefoss Kunstarena), Navrátil Ondřej (Zelené ostrovy), Ondřej Trna, Klára Zahrádková (onkubator, xaoxax), Lloyd Dunn (Agosto Foundation, nulla.cc), Dagmar Červenková (Kulturák), Vít Bohal (diffractions collective), Jiří Novák (artmap).

Pozvaní zástupci všech iniciativ představených v projektu Kartografie (Eko)systémů I Black Edition (seznam iniciativ)

Plzeňský kraj

1. Rašelina - kulturní spolek
Adresa: Rašelina - kulturní spolek, z.s., Mlázovy 49, 341 42 Kolinec

2. Úterský spolek Bart
Adresa: Úterský spolek Bart, z.s., č.p. 69, 330 40 Úterý

3. Plovárna Manětín - spolek Baroko v Čechách
Adresa plovárny: 331 62 Manětín
Adresa spolku: Baroko v Čechách, z.s., č.p. 79, 331 62 Nečtiny

4. Moving Station Plzeň – ústav Johan
Adresa Moving Station: Koperníkova 574/56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00 Plzeň 3 Jižní Předměstí
Adresa ústavu: Johan, z.ú., Havířská 933/11, 301 00 Plzeň

5. Lesní komplex Žďár – spolek Občanské sdružení Otisk
Adresa: Občanské sdružení Otisk, z.s., Slatina u Chudenic č.p. 22, 339 01 Chudenice

6. galerie sam83
Adresa: galerie sam83, Česká Bříza 83, 330 11 Třemošná

7. Stará cesta – Plasy
Adresa: Stará cesta, z.s., Výsluní 484, 331 01 Plasy

8. Pomozme si sami
Adresa: Pomozme si sami, z.s., Olbramov 5, 349 01 Olbramov

Ústecký kraj

9. Nová Perla
Adresa: Perla, z.s., Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa

10. Kuprospěchu
Adresa: Kuprospěchu, z.s., Bělohorská 1885/10, 430 01 Chomutov

11. Obnaženi
Adresa: Spolek Obnaženi, z.s., Šafaříkova 2254/77, 430 03 Chomutov

12. Löblhof & Artgrund
Adresa: Jan C. Löbl, Staňkovice 1, 41 201

13. Veřejný sál Hraničář
Adresa: Veřejný sál Hraničář, z.s., Prokopa Diviše 1812/7, 400 01 Ústí nad Labem

14. Sousedský dům Libuše – spolek MY Litvínov
Adresa: MY Litvínov, z.s., Mostecká 2019, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

15. Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří
Adresa: Český Jiřetín 19, 436 01 Litvínov

16. Zahálka Teplice
Adresa: Zahálka Teplice, z.s., Vítězslava Hálka 1630, 41501 Teplice

Karlovarský kraj

17. Bečovská botanická zahrada – spolek Berkut
Adresa zahrady: 364 64 Bečov nad Teplou
Adresa spolku: ZO ČSOP Berkut, Klášter č.p. 106, Teplá, 36461

18. Vzbuďme Vary
Adresa: Vzbuďme Vary, z.s., nám. Emy Destinové 171/9, Karlovy Vary

19. KultiVary
Adresa: KultiVary, z.s., Dr. Davida Bechera 907/27, 360 01 Karlovy Vary

20. Povaleč
Adresa: Festival Povaleč, z.s., Zámecká 20, 364 53 Valeč

21. Marienbad Film Festival
Adresa: Marienbad Film z.s., Husova 212, 353 01 Velká Hleďsebe

22. Švihák
Adresa: Švihák, z.s., Anglická 682/17a, 353 01 Mariánské Lázně

23. Klub Experiment
Adresa klubu: Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov
Adresa spolku: Experiment Ostrov, z.s., Dolní Žďár 96, 363 01 Ostrov

24. Minikvariát
Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 501/47, 350 02 Cheb

Středočeský

25. Farmstudio
Adresa: Farmstudio - - středisko umění a kultury, z.s., č.p. 26, 277 24 Vysoká

26. Klub Ferenc Futurista
Adresa: Klub Ferenc Futurista, Vrážská 324, 252 28 Černošice

27. Galerie sv. Havla Adresa: Galerie sv. Havla, náměstí Míru 1387, 293 01 Mladá Boleslav

28. Stará škola
Adresa: Stará škola, z.s., U Pošty 142, 252 46 Vrané nad Vltavou

29. Zhoř kultura
Adresa: Zhoř žije, s.r.o., Zhoř 12, 27035 Krakovec
Adresa: NEIRO Association for Expanding Arts, z.s., Holandská 1050/48, Vršovice, 101 00 Praha 10

30. Hornický skanzen Mayrau
Adresa: Hornický skanzen Mayrau, čp. 56, Vinařice, 273 07
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace Středočeského kraje)

31. Uhelný mlýn a kotelna
Adresa: Uhelný mlýn, s.r.o., Areál Šroubáren 860, 252 66 Libčice nad Vltavou

32. Platforma NOVA FORMA - spolek Schrödingerova kočka
Adresa: Gumárna, K. Pazderského 2045, 286 01 Čáslav-Nové Město
Adresa spolku: Schrödingerova kočka, z. s., Levá 375/5, Podolí, 147 00 Praha 4

Jihočeský kraj

33. Tabook– festival malých nakladatelů Tábor
Adresa festivalu: 390 01 Tábor
Adresa pořadatele: Baobab&GplusG, s.r.o., Plavecká 14, 128 00 Praha 2

34. Pilgrim
Adresa: Pilgrim - Potulná univerzita přírody, z.s., Kváskovice 12, 389 19 Drážov

35. Živá vila
Adresa: Živá vila, z.s., Věžní 60, Prachatice I, 383 01 Prachatice

36. Vodňany žijou
Adresa: Vodňany žijou, z. s., 389 01 Vodňany, Sovova 391

37. Cesta - Ctiborův mlýn
Adresa: Cesta, s.r.o., Novákova 387/1, 390 01 Tábor

38. Naplaveno
Adresa: Naplaveno, z.s., Stružinec 8, Jistebnice, 391 33

39. Švestkový dvůr
Adresa: Švestkový Dvůr, z.s., Malovice 35, 38411

40. Vila Fiala/Krčkovna Blatná – spolek Navíc
Adresa vily: Holečkova 394, 388 01 Blatná
Adresa spool: Navíc, z.s., Na Bílé husi 1071, 388 01 Blatná

Vysočina

41. Hanka a Martin Jelínkovi – Svobodná chalupa
Adresa: Krásné 32, 592 03 Sněžné

42. Spolek KUŠ
Adresa: Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu, z.s., Tyršova 583, 588 13 Polná

43. Tereza Říčanová Adresa: Statek Mezná u Pelhřimova, 393 01 Pelhřimov

44. Třešťský průměr
Adresa: 589 01 Třešť

45. Ticho46 – cca – Klub korealistických aktivit
Adresa: Statek č. p. 46, 393 01 Starý Pelhřimov

46. Festival Z kopce – spolek Roztoč kolektiv
Adresa: Roztoč kolektiv, z.s., č.p 168, 588 45 Dolní Cerekev

47. Přátelé podlipnických kostelů
Adresa působení: 582 34 Lipnice nad Sázavou a okolí
Adresa spolku: Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s., Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10

48. Zastávka194 - spolek Dobrá společnost
Adresa: Dobrá společnost, z.s., náměstí T. G. Masaryka 194, 583 01 Chotěboř

Královéhradecký

49. Petr Bergmann - Institut regionální paměti
Adresa: Institut regionální paměti, z.ú., Starostín 172, 549 83 Meziměstí

50. Galerie Luxfer
Adresa: LUXFER OPEN SPACE, z.s., Riegrova 347, 552 03 Česká Skalice

51. Horní Maršov - Otevřené muzeum
Adresa: 542 26 Horní Maršov

52. Soulkostel
Adresa: Kaple Panny Marie Pomocné, 549 82 Vernéřovice

53. Balbineum
Adresa: Balbineum, z.s., Pod Koštofránkem 10, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

54. Valdštejnské imaginárium
Adresa: Valdštejnské imaginárium, z.ú., Jičín - Sedličky 4, 506 01

55. Sauna a osvěžovna Nuuk
Adresa provozovny: u slepého ramene Labe, Hradec Králové – Stará Třebeš
Adresa spolku: Nuuk, z.s., Labská kotlina 987/23, 500 02 Hradec Králové

56. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Adresa: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, o.p.s., Klášterní 1, 550 01 Broumov

Pardubický

57. Offcity
Adresa: Offcity, z.s., Mrštíků 80, Ohrazenice, 533 53 Pardubice

58. Kulturák Archa – spolek Přespolní
Adresa: Přespolní, z.s., č.p. 125, 569 63 Lubná

59. Galerie Kabinet Chaos
Adresa: Spolek Planeta Chaos, z.s., Střítež 68, 572 01 Polička

60. Promejto
Adresa: Promejto, z.s., Jiráskova 178, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

61. Les – společenství pro pěstování, teorii a umění / spolek Are
Adresa lesa: Hnátnice v Orlických horách, 561 01 Hnátnice
Adresa spolku: Are | are-events.org z.s., Pplk. Sochora 426/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

62. Pontopolis
Adresa: Pontopolis, z.s., Riegrova 52, 572 01 Polička

63. Polom - kostel sv. Kunhuty
Adresa kostela: 539 01 Polom u Trhová Kamenice
Adresa spolku: Polom, z.s., č.p. 66, 530 02 Třebosice

64. White Gallery
Adresa: White Gallery, Osík 220, 569 67 Osík u Litomyšle

Olomoucký

65. Festival V centru/Im Zentrum – spolek Světakraj
Adresa festivalu: příhraničí Jeseníků a Rychlebských hor
Adresa spolku: Světakraj, z.s., Zálesí 27, 790 70 Javorník

66. Festival Jesnění – spolek Sudetikus
Adresa: Sudetikus, z.s., Sládkova 359/3, Bukovice, 790 01 Jeseník

67. Fotofestival Uničov – spolek uff
Adresa: uff, z.s., Ztracená 425, 783 91 Uničov

68. Karnola – komunitní a kulturní prostor
Adresa: Zvěř, z.s., Třída Čs. Armády 211, 753 01 Hranice

69. Hrob - výstavní síň současného a funerálního umění
Adresa: posuvná po olomoucké periferii

70. Tančírna v Račím údolí
Adresa: 790 57 Bernatice u Javorníka

71. Šumperský okrašlovací spolek
Adresa: Šumperský okrašlovací spolek, z.s., Polská 80/3, 787 01 Šumperk

72. Galerie Jiřího Jílka
Adresa: Dům kultury s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk

Zlínský

73. Zvěřinec
Adresa: Spolek Zlínský Zvěřinec, z.s., Průmyslová 513, 763 17 Lukov

74. Spolek Luhovaný Vincent a Nadační fond Pramen Luhačovice
Adresa spolku i fondu: Antonína Slavíčka 267, 76326 Luhačovice

75. Šarovy spolek Jiná krajina
Adresa: jinákrajina, z.s., Šarovy 95, 763 51 Bohuslavice u Zlína

76. Galerie U Cesty
Adresa: Šarovy 53, 763 51 Bohuslavice u Zlína

77. Kulturák – podhostýnská kulturní družina
Adresa: Kulturák, z.s., Kroužky 780, 768 72 Chvalčov

78. Fujaré
Adresa: Fujaré, z. s., Javornická 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

79. Festival Horem dolem
Adresa: UnArt Provodov, p.s., č.p. 233, 763 45 Provodov

80. 3.Etáž
Adresa: 3. Etáž, Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

81. Festival Neleň!
Adresa: 763 21 Slavičín

Moravskosleszký

82. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, klub Fiducia
Adresa: spolek Fiducia, z.s., Nádražní 615/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

83. Za Opavu
Adresa: Za Opavu, z.s., Ovocná 1970/43, Předměstí, 746 01 Opava

84. Festival Pelhřimovy – Kostel sv. Jiří
Adresa: zaniklá obec Pelhřimovy, 793 97 Slezské Rudoltice
Adresa pořadatele: Bratři Orffové a Hnutí Duha Jeseníky, p.s., Radim 8, 794 01 Brantice

85. Fajfr štýl Fest – bývalé sklárny Vrbno pod Pradědem
Adresa: SkateClub Vrbno pod Pradědem, Sklárenská, 793 26 Vrbno pod Pradědem

86. Bludný kámen
Adresa: Bludný kámen, z.s., Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava

87. Galerie Krystal
Adresa galerie: Soňa Malinová (zakladatelka galerie), Dělnická 18, 736 01 Havířov – Město

 1. Klub Na pasece a festival Paseka – Trojanovice
  Adresa: Na Trojanovské pasece, z.s., č.ev. 342, 744 01 Trojanovice

89. Galerie a knihovna města Třinec
Adresa galerie: Galerie města Třince, KD Trisia, nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
Adresa zřizovatele: Knihovna Třinec, Lidická 541, Lyžbice, 739 61 Třinec, příspěvková organizace města Třinec

Liberecký

90. Kulturní prostor Nazdar! - spolek ArtproProstor
Adresa prostoru: Sokolovna, Fügnerova, 466 01 Jablonec nad Nisou
Adresa spolku: ArtproProstor, z.s., Topolová 454, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

91. Zauhlovačka – spolek AvantgArt
Adresa Zauhlovačky: Rumburská, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
Adresa: AvantgArt, z.s., Vnější 1392, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

92. Kino Varšava
Adresa: Kino Varšava, z.s., Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec

93. blog Jizerské ticho
Adresa provozovatele: Petr Vondřich, Pod Rušičkou 1605, 463 11 Liberec

94. Rodiče za klima Liberec
Adresa: Rodiče za klima Liberec, z.s., Slovenského národního povstání 354/13, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

95. Festival Kukokli – kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově – spolek Svítání
Adresa: Svítání Horní Vítkov, z.s., Horní Vítkov 79, 463 31 Chrastava

96. Festival Mnoho světů v Jilemnici
Adresa festivalu: Kino 70, Roztocká 500, 514 01 Jilemnice

97. Argonaut
Adresa klubu: Chrastavská 513/16a, 46001 Liberec
Adresa: Argonaut Creative Lab z.s., Herrmannova 327/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Jihomoravský

98. Barbora Lungová – Boršovské louky - ČSOP Kyjov
Adresa: ČSOP Kyjov, p.s., Kostelecká 2650/2a, Nětčice, 697 01 Kyjov

99. Galerie města Blanska
Adresa galerie: Dvorská 2, 678 01 Blansko
Adresa provozovatele: Kulturní středisko města Blanska, příspěvková organizace města Blansko, Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

100. Galerie a Prostor (GaP) – spolek Umění do Znojma
Adresa galerie: GaP, Kollárova 27, 669 02 Znojmo
Adresa: Umění do Znojma, z.s., Úvoz 81/13, 669 02 Znojmo

101. Prostor, spolek Unijazz - Boskovice
Adresa: Unijazz - Boskovice, p. s., Hradní 3, 680 01 Boskovice

102. Tomáš Šenkýřík – zvuková mapa Jižní Moravy
Adresa: 667 01 Židlochovice

103. Vašulka Kitchen Brno
Adresa: Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno, z. s., Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

104. ZO ČSOP Veronica – Ekologický Institut
Adresa: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno

105. 4AM – Forum pro architekturu a média
Adresa kanceláře a knihovny: Mášova 724/6, 602 00 Brno
Adresa: 4AM, z.s., Lidická 1878/46, Černá Pole, 602 00 Brno