Vít Bohal je výzkumník, překladatel a psavec. Jeho práce se převážně týká současné feministické teorie, akceleracionismu, post-humanismu, a filosofie technologií. Je členem pražského Diffractions Collective, a pracoval na pozici kurátora či teoretika v rámci mnoha projektů v Česku i v zahraničí. Momentálně je doktorandem v rámci Centra kritické a kulturní teorie na Karlově univerzitě v Praze, kde také figuruje jako výzkumník. Je editorem mnoha sbírek esejí (například (xeno)feminsitická čítanka, Display 2021; trans*migratoins: cartographies of the queer, Litteraria Pragensia Books 2020, či Speculative Ecologies: Plotting Through the Mesh, LPB + Agosto 2019. V roce 2019 byl výzkumníkem na University of Siena, Ústav vzdělávání, humanitních oborů a mezikulturní komunikace.
Vít Bohal je spoluautor sbírky Speculative Ecologies pdf link.