Publikace

Soubor rozhovorů projektového průzkumu Kartografie (Eko)systému I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition představuje 39 kulturních a uměleckých iniciatiav z České republiky. V místech, kde dlouhodobě působí, se aktivně zapojují do tematizace různých oblastí, zejména ekologické a sociální, a ovlivňují místní ekosystém. Rozhovory proběhly v roce 2021 a přinášejí momentální sondu do rané koronacénové kulturní krajiny.

Celek uvádí stručný pohled Ondřeje Navrátila (autora knihy Zelené ostrovy: České umění ve věku environmentalismu 1960―2000) na vývoj environmentálního diskurzu v umění v Čechách a doplňují jej texty kulturního antropologa Přemysla Máchy a biologa Jiřího Sádla. Rozhovor s kurátorem, producentem a spisovatelem Eivindem Slettemeåsem, který se před několika lety s rodinou usídlil na norském venkově, kde rozvíjí tvůrčí platformu Harpefoss Hotell Kunstarena, přináší pohled odjinud na život mimo umělecké centrum.

Mapa Black Edition s rejstříkem a kontakty vizualizuje umístění iniciativ v ČR s grafickými vrtsvami míry úbytku orné půdy v letech 2005-2019 a znečištění ovzduší v letech 2016-20, což souvisí se zaměřením projektu na ekologii a hledání souvislostí umění, kultury, vědy a občanských kulturních komunit v rurálních a periferních oblastech. Těm je věnován také rozsáhlý web blackedition.cz

Vydává Nadace Agosto Foundation v grafické úpravě studia Onkubator v nákladu 2700 kusů v Tiskárně Protisk, s.r.o.

Publikace vychází v rámci projektu Kartografie (Eko)systému I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.


Rozhovory vedli

Ondřej Navrátil s Tomášem Šenkyříkem, Barborou Lungovou, Kristýnou Znamenáčkovou, Jolanou Chalupovou, Janou Písaříkovou a Andreou Krejčí.

Dagmar Šubrtová s Janem C. Löblem, Jiřím Šindelářem, Karlem Jungwirthem, Romanem Černíkem, Petrem Globočníkem, Zuzanou Stejskalovou, Janou Nuslauerovou, Terou Dvořákovou, Jitkou Doubravovou, Miroslavem Korandou a Petrem Karáskem.

Jan Freiberg s Jiřím Zemánkem, Barborou Koritenskou a Terezou Horváthovou.

Kristýna Pozlerová s Edith Jeřábkovou, Petrem Bergmannem, Jitkou Jakubičkovou, Ondřejem Pleštilem, Šárkou Zahálkovou, Luďkem Rathouským, Romanem Rejholdem a Kateřinou Štroblovou a s Evou Machovou.

Jakub Frank s Vojtěchem Janouškem, Zdeňkou Morávkovou, Magdalenou Petrákovou, Ivem Dokoupilem a Petrem Mihalcem, Honzou Petruželou, Pavlem Kubaníkem, Janem Vařekou a Ilonou Rozehnalovou.

Petr Kovář s Matějem Kolářem, Hankou a Martinem Jelínkovými a Terezou Říčanovou.

Lenka Dolanová s Ivanem Mečlem a Eivindem Slettemeåsem.

Michal Kindernay s Annou Matvijou.

Petr Ferenc s Martinem Klimešem a Jakubem Frankem.

K vydání připravily Lenka Dolanová, Dana Recmanová, Dagmar Šubrtová