Petr Kovář (*1979) pochází z vesnice Dolní Cerekev na Vysočině, kam se po studiích v Brně a životě v umělecké „komunitě“ na kuřimském zámku zase vrátil. Studoval v ateliéru Environment na Fakultě výtvarných umění VUT a na Katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU, kde v roce 2018 obhájil doktorskou práci s tématem Text ve zprostředkování výtvarného umění. Od roku 2008 působí jako redaktor a publicista (Literární noviny, Kulturní noviny, Salon deníku Právo, O-kraj). V roce 2009 spoluzakládal Kulturní noviny jako první médium na družstevním principu a o dva roky později galerii OFF/FORMAT. K těmto dobrovolnickým projektům přibyl s životem na vsi spolek Roztoč kolektiv (2014), který prostřednictvím autorských divadelních her, hudebního festivalu Z kopce a jiných družných aktivit kriticky reflektuje společenské dění a zdůrazňuje význam společenství, kultury a ochrany přírody. Je spoluautorem knih To bych zvládl taky a To je starý z plánované série dějin umění v komiksech. Příležitostně vystavuje vlastní výtvarné práce, častěji ale jako kurátor práce jiných umělkyň a umělců. Desátým rokem učí v ateliéru Malba a ilustrace na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě-Heleníně.