Iniciativy

Nová Perla

foto: Miloš vojtěchovský

Nová Perla

Ivan Mečl je umělec, kritik a organizátor. V devadesátých letech založil nakladatelství Divus, které vydávalo časopis Umělec a vydalo i řadu knižních titulů.

Ku Prospěchu

Kuprospěchu

Činnost chomutovského spolku Kuprospěchu směřuje ke kulturní a sociální regeneraci ústeckého kraje.

Obnažení

Obnaženi

Spolek Obnaženi sdružuje profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem k Chomutovu.

Löblhof & Artgrund

Löblhof & Artgrund

Umělecké studio Löblhof & Artgrund ve Staňkovicích na Litoměřicku je místem pro krátkodobé rezidence, sympozia, workshopy, nově se zde nachází také výstavní prostor Masthall.

Veřejný sál Hraničář

Veřejný sál Hraničář

Veřejný sál Hraničář je spolek, který od roku 2014 provozuje stejnojmenný prostor v bývalém kině v Ústí nad Labem.

Sousedský dům – Vila Libuše

Sousedský dům Libuše

Libuše je ekologické a kulturní centrum v Janově, které zaštiťuje spolek MY Litvínov, starající se o podporu udržitelného rozvoje Litvínova.

Témata

Kontexty