Místo
Ku Prospěchu
Ku Prospěchu Ku Prospěchu Ku Prospěchu Ku Prospěchu Ku Prospěchu Ku Prospěchu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu Kuprospechu

Kuprospěchu

Činnost spolku Kuprospěchu směřuje ke kulturní a sociální regeneraci lokality. Jeho členové se domnívají, že v Ústeckém kraji zatím probíhá zejména ekonomická a fyzická regenerace prostoru, je třeba ale „regenerovat“ také místní komunity. Spolek založili studenti a čerství absolventi vysokých a středních škol, kteří se rozhodli vrátit život na severozápad Čech, který se stále vzpamatovává z následků dřívější ničivé industrializace. Problémem je, že mladí lidé Chomutovsko po studiích často opouštějí. Členové Kuprospěchu se svou aktivitou snaží přispět ke zlepšení kvality života v Ústeckém kraji, zvláště na Chomutovsku, a mimo jiné tak zabránit pokračujícímu vysídlování této oblasti. Provozovali kulturní prostory v pronajatém bývalém kině Evropa na chomutovském sídlišti Březenecká, po výpovědi z kina se soustředí na jednorázové aktivity ve veřejném prostoru. K dalším projektům patří webová platforma Mozaiky, mapující normalizační umění ve veřejném prostoru. Pořádají také česko-německý hudební festival Cumbajšpíl a další akce.