Místo
Sousedský dům – Vila Libuše
Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše Sousedský dům – Vila Libuše

Sousedský dům Libuše

Spolek MY Litvínov

Libuše je ekologické a kulturní centrum v Janově, které zaštiťuje spolek MY Litvínov, starající se o podporu udržitelného rozvoje Litvínova. Sídlí ve vile z roku 1900 uprostřed litvínovského sídliště Janov, které bylo dlouho považované za vyloučenou lokalitu. Slouží pro společné setkávání a bezpečné trávení volného času, za předpokladu respektování práv a odlišností ostatních. Věnuje se rozvíjení osobnostních kapacit lidí z komunity, posilování komunitních vazeb, zlepšování sousedských vztahů, usiluje o zlepšení volnočasové a kulturní nabídky na sídlišti a vyučuje základům ekologie. Hybatelem aktivit je Petr Globočník, který vilu Libuši zakoupil a provádí její postupnou rekonstrukci od roku 2019. Jeho cílem je vybudovat zde ve spolupráci s místními obyvateli sousedský dům s komunitní zahradou a postupně oživit i celé sídliště Janov.