Místo
Veřejný sál Hraničář
Veřejný sál Hraničář Veřejný sál Hraničář Veřejný sál Hraničář Veřejný sál Hraničář Veřejný sál Hraničář

Veřejný sál Hraničář

Ústí nad Labem

Veřejný sál Hraničář je spolek, který od roku 2014 provozuje stejnojmenný prostor v bývalém kině v Ústí nad Labem. O znovuotevření budovy se zasadila skupina mladých lidí ve spojení s univerzitou J. E. Purkyně a divadelním souborem Činoherního studia. Jedná se o otevřenou platformu a multifunkční prostor, který propojuje výtvarné umění, film, divadlo, hudbu, přednášky, workshopy a další kulturní aktivity s každodenním životem a děním ve městě a jeho okolí. Hraničář usiluje o reflexi celospolečenských změn uměleckými prostředky a obohacování veřejného prostoru města a okolí. Otevírá aktuální sociální a ekologickou tématiku, nabízí kulturně-vzdělávací programy pro laické i profesionální publikum – tematické výstavy, projekce filmů, programy pro školy a tak dále. Aktivně spolupracuje s městem a univerzitou a usiluje o to, stát se jejich průsečíkem v oblasti kultury. Cílem je do Ústí přivádět pozornost veřejnosti nejen z regionu.