Místo
Obnažení
Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení Obnažení

Obnaženi

Spolek Obnaženi sdružuje profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem k Chomutovu. Zkušenosti často nabyté studiem na uměleckých školách a účastí na prestižních uměleckých projektech po celém světě, členky a členové spolku Obnaženi od roku 2003 vrací nazpět do Chomutova. Vrcholem jejich aktivit je každoročně multižánrový festival Obnaženi, který patří přinejmenším v Ústeckém kraji k tomu nejlepšímu na poli performance, tance, alternativní hudby, literárního či výtvarného umění Vizí spolku je vytvářet v Chomutově prostředí a platformu pro interdisciplinární setkávání a kulturní výměnu regionálního, celorepublikového a mezinárodního významu. A také propojovat Chomutov s většími scénami v oboru, přesáhnout tak region. Udržují přátelské, tvůrčí a velmi plodné a inspirativní kontakty s umělci a podobně smýšlejícími kolektivy v Praze a nejen.