Kristýna Pozlerová (*1992) vystudovala umění v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Kromě své výtvarné činnosti se v současné době věnuje kurátorským aktivitám překračujícím hranice zaběhlých formátů výstav a především jejich diváků. V roce 2018 založila alternativní nezávislou galerii Chov, která se nachází v jejím rodišti Barchov, malé vesnici u Hradce Králové, kde se snaží rozostřovat hranice uměleckého publika a aktivně zapojovat místní obyvatele.