Místo

Tomáš Šenkýřík – zvuková mapa Jižní Moravy

Tomáš Šenkyřík vyšel z oblasti hudby, dnes se však často pohybuje na mezioborových rozhraních. Platí to zvláště pro jeho terénní nahrávky zvuků přírodních a krajinných prostředí, které prezentuje na hudebních nosičích, přednáškách, internetu nebo prostřednictvím galerijních instalací. Primárně je pořizuje v okolí domovských Židlochovic a v rámci Jihomoravského kraje s ambicí zachytit zvukovou identitu těchto míst a její proměny. Vedle hudební perspektivy se tak zabývá také přírodovědnou či environmentální rovinou poznání místa, když například slábnoucí žabí chór signalizuje a ilustruje destruktivní vysychání nebo sílící intenzita zpěvu ptáka představuje reakci na vysokou úroveň hluku antropogenního původu. Nahrávky umísťuje například na web Soundscape nebo je využívá při vzdělávacích přednáškách, besedách a drobných ochranářských akcích. Tyto zájmy se promítají také do jeho činnosti židlochovického místostarosty, v níž zdůrazňuje ekologické a environmentální akcenty, například zadržování vody v krajině.

Tomáš je členem více sdružení. První pod lapidárním názvem Skupina natáčí a vydává své i cizí terénní nahrávky a obecněji se zaměřuje na zvukové fenomény propojené kulturní a přírodní sféry. Mezinárodní rozměr pak má organizace CENSE, která síťuje tvůrce pohybující se v tomto a příbuzných žánrech. V úhrnu jeho mezioborověji laděná činnost specificky přispívá k poznávání regionu, jeho ekologických kvalit a problémů, osvětě i péči o místo.