Místo
Barbora Lungová

Barbora Lungová – Boršovské louky - ČSOP Kyjov

Barbora Lungová je umělkyně, představující spíše tradičněji orientovanou malířskou tvorbu s feministickými a environmentálními akcenty. Již dvě desetiletí je výrazně aktivní v kulturním, občanském a politickém prostoru rodného Kyjova. Zvláště silný vztah chová k přírodě a krajině, což motivovalo několik projektů zaměřených na péči o zanedbávaná místa. Z původně ve své podstatě guerillových aktivit vyrůstal zájem o příměstské Boršovské louky nebo o parčík u ateliéru umělkyně v centru města. První projekt zaštítil pro tento účel vzniklý spolek, vystupující dnes pod hlavičkou ČSOP. Ten louky postupně revitalizoval a dále je udržuje, provozuje zde lesní školku a po několik let organizoval řadu akcí pro veřejnost, jako kosení luk, vaření povidel nebo botanické procházky. Barbora zde uplatňuje své estetické cítění, pěstitelské zkušenosti a kritické úvahy a částečně tyto aktivity chápe jako uměleckou činnost. Dramaturgicky se podílela na provozu místní soukromé galerie Doma, spoluorganizovala další výstavy a kulturní události, je členkou „výboru“, který usiluje o zřízení městské galerie, a aktivně vstoupila do místní politiky.