Témata

Jakápak klimatická změna, když je nás jak do mariáše!

Současné environmentální výzvy z pohledu těch nejmenších obcí

Více než čtvrtina lidí v Česku žije v obcích s méně než tisíci obyvateli. Pociťují dopady klimatické změny jako sucho, přívalové deště, půdní erozi, degradaci lesů, pociťují rostoucí životní náklady spojené s energetickou krizí. Chybí jim ale lidské, institucionální i finanční kapacity na to se těmto dopadům postavit. Text se zaměřuje na omezené možnosti čelit environmentálním výzvam současnosti v těchto malých obcích a na to, jak do tohoto procesu mohou vstoupit ekologické organizace. Mapuje tak specifický typ vyloučení - k sociálnímu, ekonomickému a geografickému vyloučení připojuje i vyloučení "environmentální". Odtržení od klimatického hnutí a trendů ve městech, odtržení od zdrojů nových myšlenek i financí ve formě participativních procesů a rozpočtů, odtržení od odborných kapacit... Toto odtržení je umocněno i nárůstem čistě online kampaní a celkovou virtualizací práce ekologických nevládek. Metodiky a sborníky ke stažení online nahradily práci v terénu a osobní konzultaci. Jak tedy budovat environmentální solidaritu mezi městem a venkovem a překlenout tuto propast? Jak mohou do tohoto procesu vstoupit účinně a s respektem environmentální organizace? Jak podpořit cestu k udržitelné budoucnosti ve vnitrozemských periferiích? A daří se to už někde?