Místo
Galerie města Blanska

Galerie města Blanska

Galerie města Blanska vznikla na starších základech v 90. letech minulého století, její činnost však upoutala širší pozornost až v prvním desetiletí nového věku. Tehdy zde začal působit kurátorský tým, který se časem personálně obměňoval, udržoval však kontinuitu kvalitního výstavního programu, orientovaného na současné umění. Díky tomu se v něm i dnes střídají prezentace etablovaných i méně známých osobností, spíše mladších, ale také starších generací, které se často vyjadřují k aktuálním problémům. Dlouhodobě můžeme sledovat tíhnutí k environmentální problematice, feministickému myšlení a obecně aktuálním tématům. Především v poslední době věnují kurátorky větší pozornost také interpretaci místních kontextů―tvůrcům, příběhům i dění. Historie programově nejzajímavější galerie v rámci jihomoravského „venkova“ je tak i výpovědí o snaze uvést a obhájit současné progresivní umění v prostředí převážně průmyslového a dělnického města (20 000 obyvatel), které má k jeho recepci jen slabou motivaci. Tento stav se v současnosti začíná v pozitivním smyslu proměňovat a podobný proces můžeme sledovat i v některých dalších městech regionu. Galerie se snaží na tomto procesu participovat prostřednictvím dalších činností, jako jsou tábory, kurzy, festivalové události, spoluprací s dalšími městem zřizovanými i nezávislými aktéry blanenského kulturního milieu. Trvalým a podnětným úkolem pak zůstává hledání cest, které tuto „mimozemskou civilizaci“ funkčně propojí s místní komunitou.