Místo
Prostor, spolek Unijazz - Boskovice

Prostor, Boskovice―Unijazz

pobočný spolek Boskovice

Pobočný spolek Unijazzu v Boskovicích vznikl v roce 2019 a současně s ním i kulturní a komunitní centrum Prostor v budově Panského dvora. Jádro sdružení tvoří kulturně aktivní občané, kterým se podařilo zaujmout poměrně široký okruh podporovatelů (celkem má spolek asi padesát členů). Zajímavá je také organizační struktura spolku, v jehož čele stojí sedmičlenný organizační výbor, který spíše koordinuje, podporuje a zaštiťuje iniciativy a produkce jednotlivých členů i jiných obyvatel města. Ty se konají v sále centra Prostor nebo na nádvoří před ním, někdy i ve veřejném prostoru města (součástí Prostoru je kavárna). Takových akcí je v době plného provozu deset až patnáct měsíčně a mají podobu festivalů, koncertů, přednášek, projekcí, výstav, divadla, DJ akcí, večírků, debat či aktivit pro děti. Pozitivně se projevuje zapojení důležitých členů do dalších místních organizací a iniciativ―divadelních, mediálních či hudebních.