Rozhovor

Kdo jsou Kultivaři

Rozhovor s Matyášem Smutným

Dagmar Šubrtová

Kdo jsou Kultivaři?

Jsme spolek mladých lidí z Karlovarska, které už nebavilo poslouchat, že je Karlovarský kraj nejhorší ze všech, že se tu nic neděje a není možné to změnit. Rozhodli jsme se s tím něco udělat a vytyčili jsme si tři priority, kterým se věnujeme. Pořádáme vlastní akce, které nám v Karlovarském kraji chybí – pravidelná venkovní promítání, greenswap, veřejné sbírky apod. Tvoříme Karlovarskou kulturní komunitu – dáváme dohromady projekty a iniciativy, které tu něco dělají. Fungujeme jako médium – píšeme články, informujeme o tom, co se tu děje, připravujeme livestreamy a podcasty.

Budujete otevřenou komunitu, jaké představy o jejím fungování máte?

Prvním krokem k úspěšné komunitě je podle nás výměna informací. Proto jsme vytvořili otevřenou Facebook skupinu „spolupráce na kultuře Karlovarska“, kde lidé sdílí zajímavé akce, hledají dobrovolníky a diskutují o kulturních tématech. Dále jsme vytvořili pracovní skupinu v rámci pravidelného „Kulturního piva“. Na prvním pivu se sešlo okolo třiceti lidí pohybujících se v kultuře Karlovarského kraje. Společně jsme vydefinovali tři největší problémy, které tu kultura má a na které teď hledáme řešení: nízká informovanost o tom, co se tu děje / nízká kontinuita akcí / chybějící komunitní prostor. V současné chvíli monitorujeme další kulturní a komunitní projekty z KV kraje a do budoucna bychom větší část z nich chtěli zapojit do naší pracovní skupiny. 

Následně bychom rádi pro tuto komunitu pořádali networkingové a vzdělávací akce a sdružili je do jedné komunikační platformy. 

Většina z vás odešla studovat do Prahy a jiných měst a nyní se vracíte zpět do Varů domů. Někteří z vás by chtěli vyplnit mezery, které Karlovarsko má, o jaké mezeře, mezerách je řeč?

V podstatě vším, co děláme, se snažíme vyplnit nějakou mezeru. Naše činnosti volíme, pokud možno tak, aby se nevykrádaly s tím, co už tady někdo dělá. Ve zkratce chceme, aby se tu lidem dobře žilo, bylo tu co dělat a lidi měli náš kraj rádi. Což zní celkem jednoduše, nicméně přesvědčení, že je KV kraj špatné místo pro život a že tu nic neděje je v lidech hluboce zakořeněné a změnit ho dá spoustu práce. A sami to určitě nezvládneme. I to je jeden z důvodů, proč potřebujeme spolupracovat s dalšími projekty. 

Proč se mluví o tom, že je Karlovarský kraj nejhorší ze všech? Je to tím, že je zde velká nezaměstnanost /to je ale v Ústeckém kraji také/, pendlerství, jedná se o příhraniční města se složitou minulostí spojenou s odsunem německého obyvatelstva nebo jsou vyprofilovaná na kulturní průmysl lázeňských měst? 

Zčásti tohle tvrzení zpropagoval pan Babiš svým prohlášením během pandemie, pravda je ale, že poukázal na dlouhodobý problém KV kraje, který začal už v minulosti odsunem Němců a pokračoval za komunismu drancováním přírody a lidských zdrojů. Výsledek je takový, že v současné chvíli máme: nejméně vzdělaných lidí / jedny z nejhorších výsledků ve školách / druhý nejvyšší počet lidí v exekuci / nejnižší průměrnou mzdu v republice / nejnižší aprobovanost učitelů. Náš kraj se vylidňuje nejrychleji v republice atd. Prostě všechny tyhle ukazatele hovoří proti nám. Nejsem na toto téma odborník, ale určitě jsem vás v případě zájmu schopný propojit.

Už jste se provázali s dalšími institucemi, se kterými spolupracujete nebo se chystáte spolupracovat?

Ano. To je vlastně jedna z prvních věcí, co jsme udělali – vytvořili jsme platformu „kulturní pivo” - pro lidi, kteří se v KV kraji podílejí na kultuře a pozvali jsme tam všechny, o kterých jsme v té době věděli. Kulturní pivo probíhá pravidelně 1x měsíčně a v současné době má 35 členů a neustále rosteme. Od září plánujeme kulturní pivo dělat pokaždé na jiném místě, aby měli možnost se zapojit i lidé z jiných měst (plánujeme Ostrov / Mariánky …).