Místo
Svobodná Chalupa
Hanka a Martin Jelínkovi U Jelínků v Krásném červenec 2021 Martin Jelínek, zakloněný, Krásné, červenec 2021 Svobodná Chalupa

Hanka a Martin Jelínkovi

Svobodná Chalupa

Hanka a Martin Jelínkovi žijí v malé vesničce Krásné u Sněžného. Seznámili se na katedře výtvarné výchovy olomoucké pedagogické fakulty, Martin poté absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění, ateliér Environment pod vedením Vladimíra Merty a Mariana Pally. Po usídlení na barokní faře v Krásném navzdory odlehlosti lokality přirozeně začali zvát své přátele z jiných regionů u příležitosti různých akcí a propojovat je v atmosféře sousedských slavností, v níž se sousedem stává i přespolní. V místním kulturním domě pro tyto účely zvaném Galerie na kraji Kraje pořádali výstavy, pro něž Martin oslovoval vždy jednoho autora z blízkého a jednoho ze „vzdálenějšího okolí“. Organizují sympozium, jehož účelem je osadit jednu z cest z údolí alejí totemů, od letošního roku pak navazují na předešlé aktivity výstavami, nebo snad opět spíše slavnostmi v místním kostele a jeho okolí, neboť jde až hmatatelně především o setkání a rozpravy, uměním spíše jaksi rámované nebo zcitlivěné. Oba dva se vystřídali v pozici pedagogů ZUŠ v Novém Městě na Moravě, Hanka tam učí dosud, Martin se věnuje restaurování dřevěného nábytku či obecněji památek – často jde o zakázky v interiéru kostelů. Hanka se příležitostně věnuje keramice, Martin maluje obrazy prodchnuté univerzální symboličností i osobní mytologií. Umění obecně pojímají v tom nejširším a nejvolnějším záběru nacházení smysluplného života.