Místo
Ticho 46
So.LARg.PANE.L v TICHU46 TICHU46 Výstava prací Jakuba Minářů v TICHU46 Výstava prací Jakuba Minářů v TICHU46 TICHU46 TICHU46

Ticho46

CCA – Klub korealistických aktivit

Jakub Minářů

„Řád a forma je v pořádku jen v přítomnosti neřádu a antiformy (…) Klub korealistických aktivit („cca“), který tedy není ani Klubem, vznikl, aby se pokusil u kohokoli vyvolat alespoň jednu zkušenost s uměním a to alespoň ve formě pouhého „lusknutí prsty“ jako rychlého nenáročného vytržení z veškerých sociálních ideologií (...), „cca“ funguje kdekoli a pro kohokoli...“ Jakub Minářů je iniciátor a archivář „cca“, malíř, performer, majitel a opatrovatel místa zvaného TICHO46 ve Starém Pelhřimově, kam se po studiích na pražské Akademii výtvarných umění nastěhoval po svých prarodičích. Organizuje nebo se podílí na organizaci pravidelných i nepravidelných otevřených setkání, při nichž se spojuje slovo, obraz, hudba, akce, snídaně bývá vernisáží i koncertem, ale nemusí být ani snídaní, zvlášť když se na ni sjíždějí lidé i z desítky kilometrů vzdálených sídlišť během celého dne. Hospodářské budovy TICHA46 využívá jako výstavní prostor, zvenku pak pro prezentaci současných básní v monumentálním „bilboardovém“ pojetí označovaném jako SO.LARg.PANE.L. Spolupracuje přitom s vydavatelem, básníkem a hudebníkem Alešem Kauerem, organizátorem jihlavského literárně-hudebního festivalu Kvílení. Pro Oblastní galerii Vysočiny připravoval program Galerie Živá hodnota, který se věnoval nalézání vztahu vždy mezi dvěma obrazy i k nim jednotlivým, a to jak slovní, tak akčně zážitkovou (pouliční) formou, pro niž příležitostně zapojoval i herce Horáckého divadla. Narušování hranic a společenských konstrukcí, až ostentativní (sebe)reflexivita jsou patrné i v Jakubově osobní „malířské“ tvorbě. Tematizuje médium. Vyčerpává velkou škálu přístupů a forem, od figurativních klasicky budovaných akvarelů a olejů, až po provokativní koncepty. Někde mezi tím se vine neustálá pozornost k barvě a prostoru, jak jejich vzájemným potlačováním, tak harmonizací – což jsou „cca“ spojené cesty.