Místo
Balbineum

Balbineum

Spolek Balbineum přišel s myšlenkou stejnojmenného vzdělávacího centra, umístěného v jičínské jezuitské koleji. Dlouhodobě chátrající barokní objekt prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kterou spolek inicioval v roce 2016, postupně se k projektu přidaly další jičínské projekty jako jsou galerie ve veřejném prostoru, specializovaná na dětskou ilustraci, a galerie současného umění SOL. Cílem je vytvořit komunitně zaměřené kulturní centrum, které by pořádalo rezidence pro absolventy uměleckých škol, tvůrčí dílny či divadelní představení. V plánu je také publikační činnost. Aktivity Balbinea mají propojovat umění s řemeslnou prací a ekologií. Hlavním iniciátorem spolku je Robert Smolík, scénograf, autor loutek a mechanických objektů, výtvarník. V jičínském kulturním dění je aktivní již od devadesátých let, věnuje se záchraně a oživování památek, zejména Valdštejnské lodžie a jezuitské koleje. Působí jako odborný asistent na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Pochází z Jičína, kde také s rodinou žije.