Místo
Living Villa Society
Living Villa Society Living Villa Society Living Villa Society Living Villa Society Living Villa Society Living Villa Society Living Villa Society

Živá vila

Barbora Koritenská

Kralova vila je funcionalistická vila v Prachaticích, kterou si ve 30. letech minulého století nechal postavit místní podnikatel Johann Nepomuk Kral podle návrhu rakouského architekta Fritze Reichla v blízkosti nádraží. Architekt se při zpracování návrhu vily inspiroval dílem Adolfa Loose. Po roce 1945 zde sídlily jesle, mateřská škola a družina. Jeho demolice začala být plánována již od 70. let kvůli plánované stavbě silničního obchvatu. Spolek Živá vila vznikl v roce 2015 s cílem demolici vily zabránit, v současnosti má deset členů. Barbora Koritenská je jednou ze tří zakládajících členek spolku Živá vila, který měl v letech 2014 – 2016 vilu v pronájmu. Spolek zde uspořádal řadu kulturních a společenských aktivit a vilu postupně opravuje. Další osud vily je stále nejistý, spolek ji získal opětovně do pronájmu v srpnu 2020, také díky nátlaku veřejnosti. V mezidobí se členové spolku věnovali pořádání akcí ve veřejném prostoru Prachatic.