Místo
Za Opavu
Za Opavu Za Opavu Za Opavu Za Opavu Za Opavu Za Opavu Za Opavu

Za Opavu

Spolek Za Opavu vznikl v roce 2007 jako místní okrašlovací spolek v reakci na neuspokojivé řešení některých městských zakázek a z přirozené potřeby angažovat se ve společensko-politických tématech ve městě. Činnost spolku se záhy vyvinula z protestního a aktivizačního subjektu do sdružení, které iniciovalo debaty o veřejném prostoru, věnovalo se péči o kulturní památky, staralo se o životní prostředí ve městě Opavě a okolí a vzdělávalo v tématech jako je urbanismus, architektura a jiné. Hlavním místem působení spolku je Matiční dům v centru Opavy a přilehlá Alžbětinská zahrada. Činnost spolku je financována z městských a ministerských grantů a z podpory nadací, velká část aktivit probíhá na dobrovolnické bázi. Šíře aktivit odpovídá členské základně složené z pedagogů, historiků, resturátorů, teoretiků a historiků umění a environmentálních pracovníků. Spolek organizuje besedy a přednášky, výstavy a soutěž J. M. Olbricha o nejlepší novostavbu a rekonstrukci na Opavsku, pořádá opavský Den architektury, pomáhá shánět finance na záchranu drobných památek a pomáhá s jejich obnovou nebo s výsadbou zeleně, věnuje se představování osobností z regionu v sérii Opavské noční KU-PÉ, pořádá workshopy, letní příměstské tábory a programy pro děti, provozuje komunitní zahradu nebo Semínkovnu. Vedle těchto aktivit nabízí zázemí pro pravidelné lekce jógy a další programy. Spolek se výraznou měrou zasadil o informování veřejnosti o plánovaných výstavbách a investicích v centru města a jeho okolí, inicioval řadu petic a společných debat mezi investory, zastupiteli města a veřejností. Byl výrazným činitelem například v kauze Slezanka proti výstavbě obchodního domu v městském centru. Důležitá je také spolupráce s dalšími místními spolky a poskytování zázemí pro mladé pořadatele kulturně-společenských akcí ve městě.