Místo
Karnola

Karnola – komunitní a kulturní prostor

Karnola v Hranicích je bývalá textilní továrna, kterou si v roce 2017 pronajali manželé Jan a Marka Vařekovi po návratu z Prahy do rodného města Janova. Záměrem bylo část továrny, která se nachází v těsném blízkosti centra, zrekonstruovat a vybudovat v ní nové kulturní a komunitní centrum. Vařekovi zároveň navázali na předchozí využití továrny umělcem a organizátorem nezávislých aktivit na Hranicku Oli Helclem, který prostory využíval jako ateliér. Důležitou součástí bylo samotné přetvoření prostoru bývalých ženských šaten a umýváren na přívětivé prostředí, dostatečně atraktivní pro pravidelné návštěvy širšího okruhu místních. Pro naplňování svých cílů založili Vařekovi spolek Zvěř, pod jehož hlavičkou začali pořádat kulturní, společenské a vzdělávací akce. Nejprve spoléhali na import náročnější a úzce profilované kultury z center, postupně se ale kvůli udržitelnosti a návštěvnosti začali otevírat širšímu publiku a nabízet také spíše komunitní a rodinné programy, přednášky, workshopy a debaty. Mimo jiné se v Karnole začala cvičit jóga, učit angličtina nebo zde probíhaly výtvarné kurzy. Spolek se také podílel na řadě vzdělávacích projektů a byl iniciátorem mezinárodního projektu Back to the Roots, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o kulturní rozmanitosti. Kromě Jana a Marky Vařekových se na provozu a pořádání akcí podílí širší okruh pořadatelů z různých okruhů. Do Karnoly se často sjíždí hardcorová a indie scéna z Ostravska nebo zájemci o současnou elektroniku z Olomoucka a dalších regionů. Jednou z aktivit, na které se Zvěř podílí, je také festival Letiště, který každoročně láká na současnou alternativní a elektronickou hudbu. Do činnosti spolku výrazně zasáhla pandemie koronaviru a rušení kulturních akcí. Během první vlny se spolek snažil pokračovat v aktivitách v online prostoru a spustil i podcastovou sérii. S druhou vlnou ale přišel nedostatek financí na provoz, což vedlo k výraznému útlumu činnosti. Další etapa fungování Karnoly zůstává otevřená.