Místo
Festival Jesnění – spolek Sudetikus

Sudetikus a festival Je/snění

Martina Seidlerová, Matěj Podhola, Amálie Štrajtová, a Lukáš Bobčík

Spolek Sudetikus vznikl v Jeseníku z popudu Martiny Seidlerové v návaznosti na její občanské, společenské a kulturní aktivity, které začala pořádat po návratu do rodného města. Mezi první patřilo pořádání akcí zaměřených na jídlo, sdílení a prodej lokálních potravin jako komunitní Restaurant Day nebo pravidelné farmářské trhy. Další aktivity byly zaměřené na lokální témata a problémy a jejich řešení ve spolupráci s místní komunitou. Každoměsíční Ranní kluby slouží jako platforma pro debatu mezi obyvateli a zastupiteli, pro občanskou diskuzi a setkávání.

Spolek vznikl v roce 2016 s praktickým účelem, dát aktivitám jednotnou značku a usnadnit žádosti o dotace. Začal se angažovat také v úpravě veřejného prostoru a v roce 2018 začal pořádat akci Park žije s cílem podpořit rozvoj Smetanových sadů a zanedbaného letního divadla. K výsledné opravě divadla spolek dopomohl kromě vlastních sil také sháněním sponzorů a dobrovolníků nebo komunikací s městem. Od roku 2021 Sudetikus pořádá multižánrový festival Je/snění, jehož cílem je přivést do Jeseníku současnou nezávislou kulturu z center a aktivně zapojovat tvůrce z regionu. Festival probíhá na několika místech v Jeseníku a okolí a nabízí široký program od hudby a divadla, přes literární a básnická čtení až k publicistickým pořadům nebo workshopům. Důležitým momentem byl vstup Martiny Seidlerové do městského zastupitelstva a s tím spojená možnost ovlivňovat kulturně-politické směřování města. Sudetiku se daří utvářet nový obraz Jeseníku jako kulturního města, jehož atraktivita nepramení pouze ze svázanosti s horskou přírodou a lázeňstvím, ale také ze schopnosti komunitního řešení místních problémů a aktivního podílení se na kulturně-společenském životě města.