Rozhovor

Rozhovor s Janem Ambrůzem

Jakub Frank

Kdo, kdy a za jakých okolností založil sdružení/spolek Jinákrajina a co tomu předcházelo?

Spolek “jinákrajina” byl oficiálně založen asi v roce 2010 z důvodu snažšího prosazování sochařsko-krajinářského projektu s názvem Kříže-cesty-sochy-krajina-lidé a kvůli zvýšení možnosti získání finančních prostředků na jeho realizaci.

Kdo se v současnosti na činnosti Jinékrajiny podílí?

V současné době jsem aktivní sám.

Jak probíhá organizace činnosti, kdo stojí za myšlenkou a kdo ji pomáhá realizovat?

Strůjcem koncepce projektu jsem já. Na realizaci se podíleli především studenti Ateliéru sochařství 2 na FaVU v Brně, které jsem zapojoval do realizací jak sochařské části tak i krajinářské, sadařské ale i společenské. Nedílným účastníkem všech akcí je má žena.

Kdo jsou autoři realizací, které kolem Šarov vznikají?

Jsou to Pavla Kačírková, Oldřich Morys, Ladislav Plíhal, Tereza Hašková, Samuel Šrom.

Jaké aktivity Jinákrajina dělá pro místní veřejnost?

Místní veřejnost je vůči našemu počínání nevraživá až nepřátelská. Našich pravidelných akcí se zúčastňuje jen pár místních přátel a převažují spíš lidé z okolních vesnic. Pořádali jsme události jako Bufet5055, Ohně, Výsadba stromů, přednášky a tancovačky. V režii farníků z Březolup je pak pravidelná Modlitba křížové cesty.

Jak vaši činnost propagujete (pro návštěvníky a pro potenciální podporovatele)?

Propagujeme na webu, Facebooku, a prostřednictvím bodů na Google maps. 

Spolupracujete s dalšími organizacemi v regionu, blízkém okolí? Případně proč ne.

Nespolupracuji.

Máte nějaké další referenční organizace u nás nebo v zahraničí?

Nemám.

Jaké jsou formy místní/regionální podpory, kterou získáváte a o kterou usilujete?

Minimální.

Získáváte podporu též mimo region?

Ministerstvo kultury mě podpořilo udělením tvůrčího stipendia.

Jak se vám daří udržet vaše aktivity, došlo k zásadní nebo dílčí proměně vašeho způsobu práce např. v důsledku covidové pandemie?

Vzhledem k tomu, že se spolek zredukoval jen na mou osobu, projekt jako takový je až na jeden sochařský objekt zrealizován a stromy rostou, soustředím se víc na svoji vlastní tvorbu, která je i tak notně provázána s místem, kde žiji ve své dlouhodobé izolaci.