Místo
Galerie U Cesty

Galerie U Cesty

Šarovy

V téže obci Šarovy, kde v roce 2007 začal sochař Jan Ambrůz společně s Pavlou Kačírkovou uskutečňovat projekt Jinákrajina, jehož cílem je vstupovat do místní krajiny formou sochařských realizací a drobných krajinných zásahů, vznikla v roce 2013 Galerie U cesty. I přes svůj komorní charakter si za léta fungování našla řadu příznivců.

Galerie U cesty byla založena z iniciativy Jakuba Rochovanského, který se po letech strávených v zahraničí vrátil do rodného kraje, koupil ruinu domu ve vsi Šarovy a začal ji opravovat. První bytovou výstavu uspořádal na silvestra 2015 a představil na ní práce místního autora Lubomíra Jarcovjáka. Akce byla zaměřená především na místní a známé a do velké míry určila další směřování galerie.

Vernisáže výstav a další akce se v galerii konají v různých intervalech, obvykle jednou až dvakrát, a maximálně čtyřikrát za rok. Galerie nemá vyhraněnou kurátorskou koncepci a kurátor se místo kulturního importu snaží v Šarovech vystavovat autory a díla, kteří se v regionu narodili nebo jsou s místem spjati. Postupně se v galerii představila Lenka Rochovanská, Gabriela Dorazilová, Jana Runštuková s Josefem Šléglem, Tereza Kociánová, Jakub Jarcovják s Matějem Coufalem a Lubomír Jarcovják s Luďkem a Simonou del Maschio.

Z místních navštěvují vernisáže s doprovodnými programy jak skupiny mladých lidí od 16 let, tak generace pořadatelů, ale i starší lidé. Z přespolních to jsou obvykle lidé s vazbou na místo a vystavující umělce. Tento komunitní aspekt je dán omezenou propagací, která probíhá v podstatě na základě osobního pozvání na akci nebo prostřednictvím emailových a poštou zasílaných pozvánek. Specifický charakter domácí galerie nicméně láká řadu návštěvníků také v průběhu konání výstav a v posledních letech Jakub Rochovanský ve svém domě přijímal až čtyři různé návštěvníky denně.

V současnosti se galerie nachází ve fázi výrazného útlumu a přerodu, Jakub Rochovanský dům v Šarovech prodal a přestěhoval se do Katalánska, dále se však chce soustředit na drobné realizace v Šarovech a okolí se zaměřením na charakter komunitní události a sdíleného zážitku. Podobně už proběhla např. výstava Jakuba Jarcovjáka a Matěje Coufala nebo umístění dřevěného lesního lehátka, které Jakub Rochovanský vytvořil společně s Carmen S. Esplandiu.