Místo
Rodiče za klima

Rodiče za klima

Rodiče za klima Liberec je spolek. K jeho cílům patří apelovat na politické představitele, zejména na regionální, ale i na vládní a mezivládní úrovni, aby pravdivě informovali veřejnost o závažnosti klimatické krize a jejích pravděpodobných budoucích dopadů a aby ji efektivně a razantně řešili.

Usilují o to, aby se město Liberec a Liberecký kraj chovaly v tomto ohledu co nejzodpovědněji, tedy aby směřovaly do bodu, který bude co nejvíce v souladu s Pařížskou dohodou a regulemi Evropské unie, nezávisle na republikové úrovni. Spolku se podařilo iniciovat vznik liberecké pracovní skupiny Rada pro klima, podílí se na vzdělávacích programech pro školy a učitele, pořádá Týden pro klima a různé protestní akce (například proti vzniku nové sjezdovky na Ještědu a vykácení lesa). Spolupracuje s dalšími spolky jako je Čmelák nebo Jizersko-ještědský horský spolek.