Místo
Jiří Zemánek
Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek Jiří Zemánek

Spolek Pilgrim

Jiří Zemánek

Spolek Pilgrim—Potulná univerzita přírody vznikl v roce 2009. Zaměřuje se na celostní přístupy k osobnímu rozvoji, vztahu ke krajině i k vytváření lidské kultury. Spojuje v sobě hlubinnou ekologii s uměním, spiritualitou a kosmologií. Jeho založení souvisí s praxí poutnictví, kterému se po roce 2000 věnoval iniciátor spolku Jiří Zemánek. Souvisejícím tématům se věnoval i jako kurátor, především na výstavách Divočina―příroda, duše, jazyk (2002) a Od země, přes kopec do nebe... / o chůzi, poutnictví a posvátné krajině (2005), věnované Karlu Hynku Máchovi a Casparu Davidu Friedrichovi. Mezi aktivity spolku patří každoroční vícedenní putování po české krajině, spojené s básníky a dalšími osobnostmi kultury. Jednou z klíčových inspirací je Karel Hynek Mácha, v jehož stopách se konaly poutě do Kokořínska, Českého krasu a Krkonoš. První veřejné „Malé máchovské putování“ se uskutečnilo v květnu 2003 z Mělníka přes Kokořín a Housku na Bezděz. Tato trasa se postupně jemně proměnila a stala se z ní každoroční tradice. „Velké máchovské putování“ ve stopách Máchovy poutě z Prahy na Sněžku se koná od roku 2005. Spolek pořádá také tematické Letní semináře Potulné univerzity přírody, které se zabývají různými aspekty trvale udržitelného přístupu a konají se v létě na různých, především odlehlých pohraničních místech.