Místo
V centru Im Zentrum foto: Martin Richartz
V centru Im Zentrum foto: Martin Richartz V centru Im Zentrum foto: Martin Richartz

Festival V centru / Im Zentrum

Spolek Světakraj

Přestože se Zdeňka Morávková do Rychlebských hor přestěhovala až v roce 2010, nechává za sebou její činnost v regionu nesmazatelnou stopu. Její spojení s mnichovskou kurátorkou Serafine Lindemann, jejíž vztah k regionu pramení z dřívějších rodinných vazeb na Jesenicko, vedlo k založení česko-německého festivalu V centru / Im Zentrum v roce 2016. Festival v současnosti probíhá v kooperaci spolků Světakraj a Pilotraum01, města Jeseník a projektu artcircolo. Kromě iniciátorek festivalu se na dramaturgii podílí také externí spolupracovníci a kurátoři. Festival si klade za cíl podporovat česko-německé vazby mezi současnými umělci, spisovateli nebo hudebníky, zároveň ale upozorňuje na historické vazby mezi Čechy a Němci a reaguje na všudypřítomné pozůstatky po německém obyvatelstvu, kultuře a průmyslu v regionu. V programu se potkávají participativní umělecké projekty a site-specific instalace připravené pro Jeseník a okolí, procházky po krajině, literární čtení českých a německých autorů nebo koncerty. Část programu je zaměřená na společensky orientované projekty a na práci s komunitou. Kromě workshopů, které jsou důležitým prvkem pro spolupráci s místními, zapojují umělci obyvatele například do rozhodovacích procesů o náplni projektu, spolupracují s místními spolky a podobně. Přestože festival pracuje se specifiky lokality a místními, klade si za cíl přivádět na místo návštěvníky z širšího regionu a z celé České republiky, a tím lokalitu kultivovat a obohacovat.