Místo
Plovárna a kostel Manětín
Plovárna a kostel Manětín Plovárna a kostel Manětín

Plovárna Manětín 

Spolek Baroko v Čechách

Jakub Chaloupka

Spolek Baroko v Čechách je otevřené společenství, jehož smyslem bylo v minulosti kulturní oživení architektonicky i dispozičně ojedinělého areálu odsvěcené kaple sv. Anny v Nečtinách. Projekt Probouzení nečtinské kaple navazoval na bohatou historii a tradice místa, v minulosti využívaného k divadelní práci. Aktivity spolku byly součástí mnoha mezinárodních projektů, podílel se například i na programu evropského města kultury Plzeň 2015. V současné době spolek pořádá kulturní aktivity – koncerty, divadelní představení, program pro děti a podobně – především na plovárně v Manětíně. Funkční plovárnu má spolek pronajatou od města. Snaží se o celkovou opravu a revitalizaci areálu. Spolupracuje také se spolkem Stará cesta, který se podílí na obnovování místních cest. Podobně usiluje o obnovu sadu se starými stromy na cestě k plovárně.