Místo
Spolek Rašelina
Spolek Rašelina

Rašelina - kulturní spolek

Jsme taková platforma

Jitka Doubravová

Rašelina―kulturní spolek je společenství přátel různých profesí, kteří mají touhu scházet se a vymýšlet netradiční akce v daném regionu, konkrétně v okolí obce Mlázovy na Klatovsku. Při své činnosti čerpají témata zejména z historie regionu a zároveň reagují na potřeby místních obyvatel. Vějíř jejich aktivit je pestrý. Od pečení chleba, přípravy sousedských slavností, lokálního živého betlému, koncertů a divadelních představení po workshopy taneční a výtvarné. Připravují Tanec Praha v regionu, UBU camp neboli Woodstock ŠUMaVY, charakteristický jejich putovním stanem Geodom. Organizují literární i vědecké procházky a v minulosti divadelní putování krajinou Josefa Váchala, věnované románu Šumava umírající a romantická. Spolupracují také se současnými autory, kteří reflektují svět a reagují na změny v něm. Sami říkají, že rádi pečují o kulturní svěžest a že škála jejich aktivit je tak bohatá a blahodárná jako rašeliniště na Šumavě. Kromě kulturních programů se zaměřují na péči o přírodu a krajinu, řemesla a téma soběstačnosti.