Témata

Sudety v současném umění

Téma Sudet a odkazování na německou kulturu se v současném výtvarném umění a literatuře objevuje se stále větší naléhavostí. Jedním z umělců, pro které je toto téma stěžejní, je Mark Ther, který ve svých videích a instalacích zpracovává různé reálné i fiktivní příběhy dotýkající se problematiky vysídlení a ztráty a hledání identity. V literatuře se sudetské příběhy objevují opakovaně například v tvorbě Jaroslava Rudiše či Markéty Pilátové. Česko-německý festival V centru / Im Zentrum, pořádaný od roku 2016 v Jeseníku, se snaží poukazováním na ztracené kulturní dědictví regionu posílit česko-německé vazby. Historii především Broumovska a Krkonoš se ve své vydavatelské tvorbě věnuje regionální písmák a sběratel map a místopisné grafiky Petr Bergmann, mezi jehož vydavatelské počiny patří bohatě ilustrované publikace, věnující se minulosti konkrétních lokalit a příběhům místních osobností.