Místo

Jinákrajina

Šarovy

Obec Šarovy se nachází ve specifickém kulturním prostoru na pomezí Moravského Slovácka a Valašska. Přestože jde v podstatě o nenápadnou vesnici s dvěma sty obyvateli ležící mezi dvěma velkými městy, z kulturního hlediska jde o nepřehlédnutelné místo. V roce 2007 zde začal sochař Jan Ambrůz společně s Pavlou Kačírkovou uskutečňovat projekt Jinákrajina, jehož cílem je vstupovat do místní krajiny formou sochařských realizací a drobných krajinných zásahů. V roce 2013 zde vznikla také Galerie U cesty z iniciativy Jakuba Rochovanského.