Místo
Kulturák

Kulturák – podhostýnská kulturní družina

Od roku 2012 působí v Bystřici pod Hostýnem Okrašlovací a zábavní spolek. Jako kulturní a občansko-aktivizační místní spolek upozorňoval na podstatná společenská témata, založil public-space galerii Výloha, organizoval řadu aktivit, které vedly k modernizaci a zachování činnosti místního kina, pořádal přednášky, debaty nebo místní Dny architektury a v roce 2017 ve městě založil letní kino. Spolek také inicioval komunitní fundraisingový projekt Kultura za pade, na němž se podílí kolem čtyřiceti dobrovolných dárců z regionu i celé republiky a který v současnosti financuje část kulturních aktivit spolku Kulturák. Spolek Kulturák vznikl v roce 2019. Jeho hlavním záměrem bylo pořádat kulturní události v okolí Bystřice pod Hostýnem. Po Okrašlovacím spolku tak převzal většinu kulturních aktivit a přesunul je do nedaleké obce Chvalčov. Cílem Kulturáku je především přivést do regionu kulturu pro náročnějšího diváka, vytvořit z některých aktivit novou místní tradici a také obnovit činnost chvalčovského kulturního domu. Hlavní náplní je pořádání pravidelných projekcí v letním kině na louce za vsí. Od konce června do začátku září zde probíhá přes deset projekcí filmů, koncerty, festival místních kapel a další doprovodné programy. Kromě aktivit v letním kině spolek pořádá každoroční Sušil happening k uctění památky Františka Sušila s výšlapem na kopec Hostýn a živou folklorní hudbou hrající Sušilovy sebrané písně. Pravidelné akce v průběhu roku pak probíhají zhruba v měsíčním intervalu. Jsou to hlavně autorská čtení, přednášky a debaty pořádané v místní hospodě nebo například v nedaleké prvorepublikové vile. Projekce pravidelně navštěvuje kolem 100–150 diváků z Chvalčova, Bystřice a okolí, a další se postupně nabalují. Díky pokračujícímu projektu Kultura za pade se spolku daří do aktivit zapojovat místní a oslovovat je k aktivnímu navrhování nových typů akcí.