Místo
Zvěřinec

Zvěřinec

Jan Tomšů

Spolek Zvěřinec vznikl v roce 2018 z iniciativy čtyř lidí působících v různých kulturních a uměleckých odvětvích v Praze a Olomouci. Vznik spolku zapříčinila dlouhodobá nespokojenost zakladatelů se stavem nezávislé kultury na Zlínsku a v krajském městě Zlíně a návrat části členů do místa narození. V průběhu let se do činnosti spolku zapojila řada dalších členů působících nebo pocházejících ze Zlína a okolí. Jak prohlašují, hlavním cílem jejich aktivit je „otevírat region uměleckým projektům zvenčí a zároveň podporovat lokální kulturní podhoubí“. Dlouhodobou metou je vytvoření nebo podnícení vzniku kulturně-komunitního prostoru, který by fungoval jako platforma pro současné umění. Hlavní činností spolku je pořádání kulturních a společenských událostí s tematickým zaměřením. Patří k nim například kutilské sympozium se závodem motokár, výtvarné sympozium zaměřené na umění v krajině nebo site-specific multižánrové a hudební události a festivaly. Za poslední tři roky se aktivity spolku rozrostly zhruba na šest pravidelných akcí a jeden celoroční cyklus koncertů a divadelních představení. Většina aktivit není pevně ukotvena na konkrétním místě a odehrává se ve vesnicích a v krajině v okolí Zlína. Kromě pořadatelských aktivit se spolek snaží nabízet technickou a produkční podporu dalším spolkům i jednotlivcům.

Podstatným prvkem aktivit je zaměření nejen na lokální návštěvníky, ale také na lokální tvůrce a vystupující. Vedle skupin z české alternativní a klubové scény se na akcích objevují místní folková a folklórní uskupení a vedle známých českých umělců tvůrci známí často pouze v lokálním kontextu. Přestože program nemíří vždy na široké publikum, zůstává jeho charakter vždy otevřený všem a cíleně se věnuje různým skupinám obyvatelstva. Neopomenutelným znakem aktivit spolku je notná dávka humoru a nadsázky.