Místo
KultiVary
KultiVary

KultiVary

KultiVary je spolkem mladých lidí, kteří se snaží rozvíjet Karlovarský kraj. O oživení regionu a změnu pohledu veřejnosti na danou lokalitu usilují mimo jiné tím, že mluví a píší o historii a současnosti, informují o dění, připravují streamy a podcasty. Pořádají mezioborové akce, které v kraji dosud chyběly – mimo jiné venkovní promítání, přednášky či diskuse. Snaží se také o propojování místních iniciativ. K tomu vytvořili otevřenou facebookovou skupinu „Spolupráce na kultuře Karlovarska“ a diskusní platformu „Kulturní pivo“, určenou pro lidi, kteří se v kraji podílejí na kultuře, kterou postupně rozšiřují i do okolních měst.