Místo

foto: Martin Vrabko

Institut regionální paměti

Petr Bergmann

Petr Bergmann je kulturní manažer a producent, od roku 2000 působí na Broumovsku. Zde pořádal festivaly, dílny či literární akce. Podílel se například na akci Týden pro broumovské kostely, jejímž cílem bylo přispět k záchraně unikátního souboru barokních kostelů na Broumovsku, a Broumovské kulturní léto v bývalém pivovaře. V současnosti se zabývá především regionální historií. Je sběratelem místopisné grafiky, starých map, pohlednic, regionální literatury a fotografií z oblasti Krkonoš a Broumovska, nejen z těchto svých sbírek sestavuje publikace a tématické výstavy. Vydal mimo jiné knihy Broumovsko na historických zobrazeních (2013), Bezděkovský kostelíčku (2017) či Krkonoše. Karkonosze. Riesengebirge (2017). Pro své aktivity založil Institut regionální paměti. Zajímá se také o organické zemědělství a komunitní aktivity jako je výměnný obchod.