Místo
Za krásnou Ostravu
Za krásnou Ostravu Za krásnou Ostravu Za krásnou Ostravu Za krásnou Ostravu Za krásnou Ostravu

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu – Klub Fiducia

Klub Fiducia

Spolek Za krásnou Ostravu vznikl v roce 2013 a patří k městským spolkům, jejichž posláním je péče o veřejný prostor. Navazuje na bohatou tradici předválečných okrášlovacích spolků, přičemž ve velké míře zachovává jejich tradiční úlohu, tedy kulturně-společenskou osvětu a rozvíjení uvědomělého vztahu k místu a komunitě, ať už jde přímo o prostředí města s jeho budovami, parky a sochami nebo o významné krajinné prvky. Za krásnou Ostravu nemá žádnou právní formu, je neformálním seskupením dobrovolníků. Personálně i zájmově je nicméně úzce propojen se spolkem Fiducia, který mu poskytuje prostorové i právní a ekonomické zázemí. Fiducia působí na ostravské scéně od roku 1998 a kromě kulturně-společenských aktivit spojených se spolkem Za krásnou Ostravu provozuje antikvariát, Fotografickou galerii Fiducia a Galerii Dole. Šíře zájmů jednotlivých členů spolku Za krásnou Ostravu umožňuje spolku odborně fungovat v řadě odvětví. Mezi ty hlavní patří architektura a památková péče, umění, literatura, environmentální a ekologické otázky. Témata, které spolek otevřel a dlouhodobě se k nim vyjadřuje, jsou například soutěže na umělecké realizace ve veřejném prostoru a architektonické soutěže, záchrana významných budov a přírodních prvků, snaha o smysluplnou výsadbu a úpravu zeleně ve městě nebo připomínání významných kulturních osobností z regionu formou pamětních desek a památníků. Přestože se členové spolku často zapojují do veřejné společenské debaty, z hlediska názorového přesvědčení zůstává spolek nepolitický. Důležitou aktivitou spolku je vydávání samizdatového čtvrtletníku Krásná Ostrava a provoz databází Ostravské památky a Ostravské sochy.