Místo
Offcity
Offcity Offcity Offcity Offcity Offcity Offcity Offcity Offcity Offcity Offcity

Offcity

Spolek Offcity navazuje na aktivity stejnojmenného projektu působícího od roku 2008 především v Pardubicích. Snaží se vytvářet možnosti pro komunikaci s veřejnou správou, iniciuje diskuse na aktuální témata, týkající se především veřejného prostoru Pardubic. Zabývá se mimo jiné možnostmi vzniku uměleckých děl a aktivit pro veřejný prostor města, podporuje nové realizace především mladých umělců, architektů a studentů uměleckých škol. Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Veřejnost učí vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí. Offcity podporuje další iniciativy, například přispělo ke vzniku karlovarského spolku Vzbuďme Vary, s nímž dosud spolupracuje. Pořádá přednášky, diskuse, workshopy a intervence do veřejného prostoru města, zážitkové prohlídky a tvůrčí rezidence.