Místo
Moving Station Plzeň
Moving Station Plzeň Moving Station Plzeň Moving Station Plzeň Moving Station Plzeň Moving Station Plzeň

Moving Station Plzeň

Ústav Johan

Roman Černík

Moving Station Plzeň

Cílem činnosti organizace JOHAN je podpora nezávislé umělecké tvorby především v oblasti divadla, tance, multimediální tvorby a performing arts, a to na amatérské i vysoce profesionální úrovni. Svými projekty se snaží zvyšovat zájem veřejnosti o dění ve světě a o místo, kde žijeme. Od počátku své existence pracuje JOHAN na propojování umělecké tvorby se vzděláváním, usiluje o výchovu prostřednictvím umění. Od ledna 2014 provozuje v Plzni prostor pro umělecko-vzdělávací aktivity v bývalé nádražní budově Plzeň Jižní předměstí, nazvaný Moving Station, na jehož založení má zásadní podíl. V prostoru se konají akce především z oblasti současného divadla, tance, mezioborové umělecké experimenty a akce z oblasti dramatické výchovy. Součástí prostoru je Dramacentrum, které nabízí prostor projektům z oblasti amatérského divadla, slouží jako divadelní zkušebna i místo pro krátkodobé umělecké projekty. Vznikají zde další divadelní a kreativní uskupení, která mají tendence se následně osamostatnit.

Barokní dech – festival divadla v krajině

Poutní kostel sv. Barbory u obce Všekary ožívá v průběhu kulturních akcí. Cílem je hledat souvislosti místa a člověka prostřednictvím umělecké práce. Akce upozorňují na poškozený barokní kostel svaté Barbory a podporují obec Všekary při záchraně této vzácné památky. Konají se zde divadelní představení, přednášky, vycházky, koncerty či dílny. Umělecká animace kostela propojuje historii a vzpomínky pamětníků s divadelním představením. Festival organizuje JOHAN ve spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze, obcí Všekary a městem Holýšov.