Místo
Spolek Luhovaný Vincent

Spolek Luhovaný Vincent a Nadační fond Pramen Luhačovice

Město Luhačovice by asi málokdo označil za těžiště současné kultury a umění. Přesto se v moravském centru lázeňství středoproudá a konzervativní kultura setkává s uměním zcela aktuálním a z hlediska žánru progresivním. Dochází k tomu prostřednictvím dvou výrazných aktivit, za nimiž stojí kulturní manažerka a organizátorka kulturního dění Magdaléna Petráková.

Festival Luhovaný Vincent se od počátků zaměřoval na kvalitní dramaturgii a propojoval to nejlepší ze současné hudby, divadla a filmu s místním geniem loci. Důležitým posláním festivalu je hledání rovnováhy mezi organizací programu pro náročné diváky, kteří na festival jezdí z celé republiky, a programu přitažlivého pro místní, respektive náhodné kolemjdoucí z řad turistů a klientů lázní. Tomu dopomáhá úzký osobní vztah pořadatelů k místu (část z nich pochází z Luhačovic a z blízkého regionu), umístění programových bodů přímo do prostoru lázní a města, ale také napojení na místní organizace, soukromníky i firmy, kteří fungování festivalu podporují finančně a materiálně. Za dobu konání se Luhovaný Vincent vyvinul v uznávaný multižánrový festival s profesionální dramaturgií na poli hudby, divadla, filmu, literatury, výtvarného a zvukového umění s jasně stanovenými sdílenými idejemi, a vybudoval si poměrně stabilní návštěvnickou základnu a podporu části místních obyvatel.

Nadační fond Pramen Luhačovice byl založen v roce 2020 z iniciativy kulturně a společensky činných obyvatel Luhačovic s cílem podporovat kulturu a komunitní aktivitu v Luhačovicích a okolí. Právě spolupráce s místní komunitou je pro fond klíčová a podněty, které přichází od komunity, vedou k nasměrování finanční podpory na správná místa. Finance na podporu aktivit získává fond od regionálních sponzorů a jednotlivců, přičemž dodržuje zásady stanovené v etickém kodexu o příjmu darů. Podporu fond uděluje na základě otevřené výzvy projektům v oblasti kultury, historie, vzdělávání a občanské společnosti (komunitnosti a sousedství). Pravidelně pořádá také literární rezidence, v rámci kterých získává hostující autor/autorka prostor, čas a prostředky na soustředěnou práci, a svou tvorbu představuje místnímu publiku. Mezi podpořené projekty patří tematické panelové výstavy, události místních spolků, stipendia na podporu vzdělávání mládeže, literární pobyty, ale také například nákup a distribuce časopisů pro seniory v době pandemického lockdownu.