PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (* 1975) vystudoval etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a lesnictví na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity. V letech 1998 až 2003 pracoval jako projektový manažer ve sdružení Děti Země a v letech 2000 až 2018 jako odborný asistent na Ostravské univerzitě. Od roku 2019 je výzkumným pracovníkem Etnologického ústavu AV ČR v Brně, kde se zabývá pamětí krajiny, zeměpisnými jmény a kulturním dědictvím. Příležitostně se angažuje v projektech ochrany přírody a krajiny.