Iniciativy

Svobodná Chalupa

Hanka a Martin Jelínkovi

Hanka a Martin Jelínkovi žijí v malé vesničce Krásné u Sněžného. Seznámili se na katedře výtvarné výchovy olomoucké pedagogické fakulty …

Spolek KUŠ

Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu je nezisková organizace zaštítěná střediskem volného času TEMPO (bývalý Dům dětí a mládeže v Polné).

Tereza Říčanová

Tereza Říčanová

Tereza Říčanová je ilustrátorka, mlíkařka, malířka a grafička, vytváří divadelní představení pro děti, vede četné workshopy, učí na střední umělecké škole v Jihlavě-Heleníně …

Make Třešť great again!

Třešťský průměr

Třešťský průměr je nadprůměrně aktivní a kreativní skupina vrstevníků z Třeště. Skupina vznikla spojením dvou přibližně shodně založených divadelních spolků Natvrdlí a Tylovi vrazi.

Ticho 46

Ticho46

„Řád a forma je v pořádku jen v přítomnosti neřádu a antiformy (…) Klub korealistických aktivit („cca“), který tedy není ani Klubem, vznikl …